Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức Hôm nay, Thứ Hai ngày 21.05.2018
Tra cứu bài viết được đăng:


Thông báo nhận quỹ phúc lợi năm 2010

[25.01.2011 15:16]
Theo thông báo của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Huế ban hành ngày 18.1 về việc phân bổ quỹ phúc lợi năm 2010 cho toàn thể CBVC&LĐ trong toàn trường. Vì vậy, kính thông báo cho toàn thể CBVC&LĐ của trường đến nhận Quỹ phúc lợi năm 2010.
[Đã đọc: 473]
Xem tiếp...

Phân bổ quỹ phúc lợi năm 2010

[20.01.2011 09:54]
Ngày 18 tháng 01 năm 2011, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm đã ra thông báo về việc phân bổ quỹ phúc lợi năm 2010.
[Đã đọc: 465]
Xem tiếp...

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý IV/2010 và kế hoạch công tác quý I/2011 (Tiếp)

[17.01.2011 09:05]
...

[Đã đọc: 448]
Xem tiếp...

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý IV/2010 và kế hoạch công tác quý I/2011

[14.01.2011 16:11]
Ngày 5/1/2011, Hiệu trưởng Đại học Nông lâm Huế đã phê duyệt báo cáo về kết quả thực hiện công tác quý IV/ 2010 và kế hoạch công tác quý I/2011.

[Đã đọc: 437]
Xem tiếp...

[27.09.2010 10:22]
ĐANG CẬP NHẬT
[Đã đọc: 1071]
Xem tiếp...

Phòng Tổ chức - Hành chính

[24.09.2010 10:39]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN
[Đã đọc: 855]
Xem tiếp...

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

[24.09.2010 10:38]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN
[Đã đọc: 638]
Xem tiếp...

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

[24.09.2010 10:38]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN
[Đã đọc: 810]
Xem tiếp...

Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD

[24.09.2010 10:37]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN
[Đã đọc: 650]
Xem tiếp...

Phòng Kế hoạch - Tài chính

[24.09.2010 10:37]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN
[Đã đọc: 784]
Xem tiếp...

Phòng Đào tạo sau đại học

[24.09.2010 10:36]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN_Dương Viết Tình- Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học
[Đã đọc: 1068]
Xem tiếp...

Phòng Đào tạo đại học

[24.09.2010 10:36]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN
[Đã đọc: 1029]
Xem tiếp...

Phòng Công tác sinh viên

[24.09.2010 10:36]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN
[Đã đọc: 1044]
Xem tiếp...

Trung tâm Thông tin - Thư viện

[24.09.2010 10:35]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN
[Đã đọc: 3224]
Xem tiếp...

Khoa Cơ bản

[24.09.2010 10:35]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN
[Đã đọc: 944]
Xem tiếp...
Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  [sau]

Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.120 giây. Số lần truy cập CSDL: 24
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.