Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Tin tức Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22.06.2018
Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước
02.12.2013 04:30

Xem hình
Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày 01.09.2013, hiệu trưởng trường đại học Nông Lâm Huế đã ban hành quyết định cùng quy chế quy định các hạng mục thuộc bảo mật của nhà trường. Theo đó, một số nội dung tài liệu của nhà trường được xét vào danh mục bảo mật và quy định trách nhiệm, quyền hạn cho từng cá nhân, đơn vị phụ trách.
Xem thêm quyết định tại đây

Bảng phân cấp trách nhiệm quản lý
(Trang 4&5 của Quy chế)


TT

CÁC NỘI DUNG

ĐƯỢC BẢO MẬT

ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN

Chịu trách nhiệm trực tiếp

CÁ NHÂN

Chịu trách nhiệm quản lý

Ghi chú

1

- Ngân hàng đề thi và đáp án các học phần trong chương trình đào tạo của tất cả các ngành, chuyên ngành đào tạo cho các bậc học, được phân cấp quản lý trong Nhà trường.

GV giảng dạy, Trưởng BM

Phòng KT&ĐBCL

Phó HT ĐT

2

- Ngân hàng đề thi và  đáp án các học phần Thi tốt nghiệp của tất cả các ngành, chuyên ngành đào tạo cho các bậc học, được phân cấp quản lý trong Nhà trường.

GV giảng dạy, Trưởng BM

Phòng KT&ĐBCL

Hiệu trưởng

3

- Hệ thống mã hóa phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ của giảng viên và sinh viên, học viên; được phân cấp quản lý trong phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ.

CV phụ trách, 

Phòng ĐTĐH, P. SĐH, P. CTSV

Phó HT ĐT

4

- Hệ thống quản lý, lưu trữ Hồ sơ Văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Nông Lâm, được phân cấp quản lý trong Nhà trường.

CV phụ trách, 

Phòng ĐTĐH, P. SĐH,

Phó HT ĐT;

Hiệu trưởng

5

- Hệ thống mã hóa cán bộ viên chức, được phân cấp quản lý trong phần mềm quản lý cán bộ viên chức.

CV phụ trách, 

Phòng TCHC,

Phó HT NC;

Hiệu trưởng

6

- Hệ thống Quản lý, lưu trữ Hồ sơ cán bộ viên chức (Phần cứng), được phân cấp quản lý cán bộ viên chức của Đại học Huế cho ĐHNL.

CV phụ trách, 

Phòng TCHC,

Phó HT NC;

Hiệu trưởng

7

- Hệ thống Quản lý, lưu trữ các con dấu, chữ ký các Thủ trưởng đơn vị, được phân cấp cho cán bộ viên chức quản lý của Trường ĐHNL. (Gồm các hệ thống Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên..và các Tổ chức chính trị, xã hội, Khoa học, Kinh tế khác..thuộc ĐHNL)

CV phụ trách,  Văn thư

Phòng TCHC, các đơn vị

Phó HT NC;

Hiệu trưởng

8

- Hệ thống Quản lý, lưu trữ hồ sơ tài sản, thiết bị, được phân cấp quản lý của Trường ĐHNL.

CV phụ trách,  Tổ QT-CSVC

Phòng TCHC, các đơn vị

Phó HT NC;

Hiệu trưởng

9

- Hệ thống bảo vệ nội bộ của của Trường ĐHNL: bảo vệ cơ quan, Mạng an ninh cảnh báo, bảo vệ cho các Kho quỹ, Camera bảo vệ.. và lưu trữ dữ liệu BV..

CV phụ trách,  Tổ Bảo vệ

Phòng TCHC, các đơn vị

Phó HT NC;

Hiệu trưởng

10

- Hệ thống mã hóa cán bộ viên chức, được phân cấp quản lý trong phần mềm Cơ sở dữ liệu KHCN của cán bộ viên chức.

CV phụ trách,  CBVC

Phòng KHCN& HTQT, các đơn vị

Phó HT KHCN;

 

11

- Hệ thống mã hóa sinh viên, được phân cấp quản lý trong phần mềm quản lý sinh viên.

CV phụ trách, 

P. CTSV

Phó HT ĐT

12

- Hệ thống mã hóa cán bộ viên chức, được phân cấp quản lý trong phần mềm quản lý Tài chính, Lương và phụ cấp của cán bộ viên chức.

CV phụ trách,  cá nhân CBVC

Phòng KHTC, các đơn vị

Hiệu trưởng

13

- Hệ thống mã hóa quản lý Trang WEB và admin, được phân cấp quản lý trong phần mềm quản lý WEB site của Nhà trường (Cấp Trường và cấp đơn vị, các Trung tâm..)

CV phụ trách,  CBVC

Trung tâm TT-TV, các đơn vị

Phó HT NC;

 

14

- Hệ thống mã hóa các Tài khoản cá nhân của cán bộ viên chức, được phân cấp quản lý trong phần mềm quản lý Tài khoản do các Ngân hàng được giao trách nhiệm chi trả các thu nhập của cán bộ viên chức trong toàn trường.

CV phụ trách,  cá nhân CBVC

Phòng KHTC,

Hiệu trưởng

15

- Hệ thống mã hóa các Tài khoản tài chính của Nhà trường, của các đơn vị trực thuộc (các Trung tâm tự cân đối ngân sách..) được phân cấp quản lý trong phần mềm quản lý Tài khoản do các Ngân hàng được hợp đồng trách nhiệm với Nhà trường.

CV phụ trách, 

Phòng KHTC,

Hiệu trưởng

16

- Hệ thống lưu trữ tài liệu CV đến và đi, các Quyết định, Quy định, Quy chế… của Nhà trường, được phân cấp quản lý tại Văn thư và các đơn vị của Nhà trường.

CV phụ trách,  Văn thư

Phòng TCHC, các đơn vị

Phó HT NC;

Hiệu trưởng

17

- Kho lưu trữ các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các cơ sở của Nhà trường, các Quyết định liên quan đến Cơ sở vật chất và  Tài sản; Bản quyền của Nhà trường; được phân cấp quản lý tại Văn thư của Nhà trường.

CV phụ trách,  Văn thư

Phòng TCHC, các đơn vị

Phó HT NC;

Hiệu trưởng

18

Chương trình đào tạo các ngành và bậc học

CV phụ trách, 

Phòng ĐTĐH, P. ĐTSĐH,

Phó HT ĐT

19

Kết quả nghiên cứu các ĐT-DA thuộc quản lý của Trường ĐHNL

CV phụ trách,  CBVC

Phòng KHCN& HTQT, các đơn vị

Phó HT KHCN&HTQT;

Ts Đinh Vương HùngGửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.100 giây. Số lần truy cập CSDL: 9
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.