Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Quyết định của BGH Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22.06.2018
TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 10/ 2013 VÀ KẾ HOẠCH 11/2013
08.11.2013 05:27

Xem hình
Phòng TC-HC tổng hợp các báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 10/2013 như sau:

Các đơn vị nộp báo cáo đến ngày 05/11/2013 có 14/18 đơn vị có Báo cáo. (Việc thực hiện nộp báo cáo về phòng TCHC để tổng hợp các đơn vị vẫn còn chậm trễ, gây ảnh hưởng đến công tác tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng )

1. Tình hình thực hiện công tác của các đơn vị trong thời gian qua:

A. Khối các Phòng và TT-TTTV:

A.1. Phòng TC-HC

- Phối hợp với các đơn vị hoàn thành tốt công tác tiếp đón Sinh viên K47 CĐ nhập học.

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc triển hoàn thành các công việc: Tổ chức Hội nghị học tốt cho các khoa; Học tập nghị quyết Đảng ủy;

- Đã hoàn thành công tác tuyển dụng lao động giữ nguồn năm 2013. Tổ chức thông qua tập sự cho HĐ giữ nguồn năm 2012.

- Công tác phục vụ xe ô tô đưa đón cán bộ viên chức đi công tác, sinh viên đi thực tập rèn nghề kịp thời và đảm bảo an toàn;

- Đảm bảo công tác hành chính thông suốt trong nhà trường đến các đơn vị trực thuộc.

- Tổng hợp Báo cáo hàng tháng, các báo cáo nghiệp vụ của nhà trường; Phục vụ các Hội thảo, Hội nghị; các đoàn khách trong và ngoài nước;

-  Thực hiện công tác chức năng, nghiệp vụ của: tổ chức, hành chính, văn phòng, văn thư, quản trị thiết bị, bảo vệ, y tế, môi trường.

A.2. Phòng KT&ĐBCLGD

- Làm thủ tục thanh toán tiền biên soạn Ngân hàng đề đợt 3 cho các giảng viên đã nộp đầy đủ theo quy định (tính đến 30/9/2013).

- Nhân đề thi và tổ chức thi kết thúc học phần cho các lớp cao học theo kế hoạch của phòng SĐH.

- Nhân đề thi cho các lớp VLVH.

- Tiếp tục thu Ngân hàng đề thi theo khung chương trình điều chỉnh.

- Kiểm tra tình hình chấm thi, vào điểm và lưu giữ bài thi ở các Khoa. Đã có Báo cáo tổng hợp gửi các đơn vị. (Có 10 trường hợp vào điểm nhầm ở các Khoa, từ bài thi vào phách và từ đầu phách vào nhập điểm => chuyển phòng ĐT sửa điểm cho SV) trong Phần mềm tín chỉ. Lý do:  chỉ giao 1 người (trợ lý GV) vào điểm, cần cử thêm 1 GV cùng vào điểm. Chưa kiểm tra vào điểm trên máy.

- Công tác lấy ý kiến SV về GV giảng dạy. Kết quả: tỷ lệ SV tham gia khảo sát còn ít; Đã có BC gửi BGH.

- Làm các công tác nghiệp vụ khác của phòng.

A.3. Phòng KH-TC

- Tiếp tục thu học phí K47( nhập học mới hệ cao đẳng).

- Đã phối hợp với phòng QLSV thông báo số còn nợ học phí kỳ 1 năm học 2013-2014 để  thu đợt 2 từ ngày 17 – 25/10.

- Tham gia cùng Nhà trường chuẩn bị buổi gặp cán bộ nhân kỳ niệm 30 năm ngày chuyển trường từ Hà Bắc vào Huế.

- Tổng hợp và chuyển khoản tiền hướng dẫn Cao học Khóa 17 của các ngành.

- Đã quyết toán xong công trình Nhà đa chức năng và Nâng cấp cải tạo giảng đường nhà 2 tầng G1, G2 và  G3.

- Tham gia tích cực các phòng trào văn thể chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11.

- Triển khai tốt các công việc theo kế hoạch chung của Trường và phòng.

- Đã chuẩn bị xong số liệu và  báo cáo Quý 1+2/2013 để Ban KHTC Đại học Huế về thẩm định quyết toán vào sáng 1/11/2013.

A.4. Phòng ĐT Sau đại học

- Hoàn thiện công tác tuyển sinh đợt 2 năm 2013

- Hoàn thiện bảo vệ tốt nghiệp cho các lớp khóa  17

- Hoàn thiện báo cáo tiến độ của khóa 18 đợt 1.

- Tiếp tục điều hành kế hoạch giảng dạy cho khóa 18 (15 lớp)

- Tiếp tục điều hành kế hoạch giảng dạy cho khóa 19 gồm 18 lớp

A.5. Phòng ĐTĐH

- Kiểm tra tình hình thực hiện giảng dạy (thời khóa biểu, kế hoạch lên lớp của giáo viên…);

- Hoàn thành việc xây dựng lịch thi một số học phần giữa kỳ; Triển khai KH HI-pha 2.

- Đã xây dựng và thông báo kế hoạch đăng ký học phần Khóa luận/Báo cáo tốt nghiệp cho các sinh viên năm cuối;

- Làm các thủ tục liên quan đến đi thực tế nghề nghiệp; mời giảng…;

- Hoàn thành thủ tục cho lớp QLĐ43 Quảng Ngãi, Liên thông quản lý đất hệ VLVH đi thực tập cuối khóa;

- Xây dựng kế hoạch học tập của các lớp VLVH mới tuyển sinh;

- Đã tuyển sinh 01 lớp hệ VLVH ngành Nông học và khai giảng các lớp vừa tuyển sinh;

- Trình Đại học Huế về việc mở ngành mới;

A.6. Phòng CTSV

- Tiếp tục làm thủ tục đón SV K47 NV2 và NV3 đến nhập học và đã tổng hợp danh sách SV các lớp K47 trong toàn trường, gửi Đại học Huế tổng hợp danh sách SV các lớp K47; gửi Trung tâm Thông tin – Thư viện để lập email và tổng hợp sinh viên.

- Đã phối hợp với công ty ANCO để làm kiểm tra và phỏng vấn những SV đăng ký xét “học bổng Tương lai” do ANCO tài trợ năm 2013.

- Đã tổng hợp và sơ loại danh sách SV K47 đăng ký tham gia xét tặng học bổng VietHope năm 2013 của trường và đã chuyển tổ chức để kiểm tra đánh giá. Xét cấp học bổng Fuyo năm 2012.

- Đã tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ đầu năm vào ngày 12/10/2013.

- Đã phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính trong thông báo, đôn đốc SV đóng học phí học kỳ I đợt 2, năm học 2013-2014 theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Đã cung cấp dữ liệu tổng kết và khen thưởng sinh viên trong tổng kết năm học 2012-2013.

- Đã liên kết với trường Trung học GTVT Thừa Thiên Huế tổ chức lớp học và thi cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho SV trong trường có nhu cầu đăng ký.

- Tham gia hoạt động đón tiếp, hướng dẫn sinh viên Thái Lan sang học tập giao lưu văn hóa với sinh viên nhà trường.

- Tham gia với các hoạt động do Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức để nắm bắt và quản lý sinh viên như: Hội thi tiếng hát sinh viên, nhảy dân vũ quốc tế, giải bóng đá K47, bóng chuyền sinh viên,…

- Tham gia xét cảnh báo học vụ và thôi học năm học 2012-2013

A.7.  Phòng KHCN&HTQT

- Tổ chức nghiệm thu cấp ĐHH đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở ĐHH, Nghị Định Thư

- Hoàn thành việc thu các bài báo NCKH (40 bài) để gửi đi phản biện ở tạp chí NNPTNT

-  Hoàn thành việc góp ý, chỉnh sửa quy định quản lý KHCN, các quy định quản lý khác của nhà Trường

-  Tổ chức trao đổi chỉnh sửa quy định tính giờ khoa học (ngày 29/10).

- Ổn định công tác  quản lý nhân sự của phòng, đ/c Lê Như Cương trực tiếp phụ trách mảng Khoa Học Công Nghệ

- Chuẩn bị tham gia triển lãm Daknong

- Chuẩn bị nghiệm thu đề tài cấp Trường, NCKH sinh viên

A.8. Trung tâm TT-Thư viện

- Đăng ký thẻ và in thẻ tạm cho sinh viên K47.

- Nhập dữ liệu sinh viên K47

- Phối hợp với phòng CTSV truy nhập dữ liệu ảnh để hoàn chỉnh hệ thống thông tin sinh viên các khóa trước

- Trưng bài giới thiệu sách cơ khí công nghệ.

- Phân loại và chỉnh sửa sách và tài liệu hệ 340-349 nhóm LH và 800 đấu sách ngành Lâm nghiệp.

- Đưa kho K2 vào phục vụ theo hệ mở

- Tính đến tháng 10/2013 sử dụng 2 cổng từ tăng mức phục vụ liên tục 2 kho lên đến 600 chổ ngồi cố định trong mỗi buổi phục vụ và hơn 150 chổ ngồi không cố định cho sinh viên học tập theo nhóm

- Tổ chức các thành viên tổ công tác kỹ thuật tin học phối hợp với Đại học Cần Thơ để hoàn thiện mẫu đầu vào và đầu ra cho phần mềm. Truy xuất dữ liệu từ nguồn của ĐHH (Chưa xong do phía ĐHH còn chưa chuyển dữ liệu như đã đề nghị).

- Nhập thiết bị gói thiết bị nâng cấp, cài đặt xong phần mềm theo hệ của ĐHNL

+ Hiệu suất sử dụng: Có dấu hiệu tăng. Số sinh viên sử dụng cả 2 kho.

+ Hỗ trợ các đơn vị

- Chưa tổ chức được hội nghị cố vấn học tập.

- Chưa tổ chức được khóa huấn luyện kỹ năng làm tin và đưa tin trên mạng cho nhóm sinh viên tình nguyện.

+ Phát triển công nghệ

- Đang viết và thử nghiệm một số cụm trong tổng thể phần mềm hỗ trợ cho tổ chức hành chính quản lý dữ liệu và văn bản.

+ Quan hệ đối tác:

- Tiếp tục tăng cường hợp tác với Thư viện Worldbank. Tiếp nhận sách mới từ thư viện này với mức phí giao dịch và vận chuyển. Ký kết thành công nhận tài liệu miễn phí chỉ trả phụ phí vận chuyển và xuất kho.

- Hoàn thành công tác nghiệp vụ chuyên môn.

KHỐI CÁC KHOA:

- Thực hiện tốt công tác đón tiếp sinh viên khóa 47 CĐ.

- Thực hiện công tác giảng dạy Đại học; Sau đại học, VHVL theo đúng kế hoạch của Nhà trường; Một số môn học đã hoàn thành, chuẩn bị thi Học kỳ I đợt 1 theo kế hoạch chung.

- Tất cả các khoa đã hoàn thành tổng kết năm học 2012 – 2013 và hội nghị học tập tốt – rèn luyện tốt  theo đúng tiến độ

- Phối hợp với phòng TCHC đã hoàn thành công tác tuyển dụng giữ nguồn năm 2013 và thông qua tập sự giảng dạy cho hợp đồng tập sự năm 2012.

- Triển khai điều chỉnh bài giảng theo CTK điều chỉnh

- Tổ chức rèn nghề, thực tập, kiển tập môn học cho sinh viên theo đúng tiến độ.

- Phối hợp với Công đoàn, các phòng ban chức năng tổ chức tốt các hoạt động phong trào cho CBVCLĐ và sinh viên.

- Tổ chức tốt ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 cho toàn thể CBVCLĐ nữ trong nhà trường.

Ngoài ra một số đơn vị đã hoàn thành một số công việc quan trọng khác.

* Khoa TNĐ&MTNN:

- Đã giúp SV chính quy khóa 44 và CĐ 45 đăng ký đề tài và địa điểm thực tập TN.

- 2 NCS năm 2013 đợt 2 thông qua đề cương nghiên cứu sinh.

- Xuất bản 04 bài báo trên các Tạp chí và kỷ yếu Hội nghị.

- 01 Cán bộ tham gia hội nghị GIS toàn quốc tại Hà Nội

- Hoàn thiện đề tài cấp ĐHH năm 2012 để chuẩn bị HĐ nghiệm thu cấp cơ sở.

- Tổ chức 01 seminar khoa học cấp Khoa.

- Tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực QLĐĐ và KHĐ cho tất cả SV và học viên Cao học của Khoa từ 30.11/13 – 30.3/14

- Tổ chức dự giờ giảng viên trẻ.

- Trang web Khoa đạt số lượt truy cập trên 1,5 triệu lượt.

* Khoa Nông học:

- Tham gia tuyển dụng cán bộ nguồn 2013

- Xây dựng kế hoạch công việc 2013 – 2014 của cá nhân, tập thể trong khoa

- Lập danh sách, đề nghị viết bài giảng môn học mới.

- Cùng với nhà trường, tổ chức các hoạt động của dự án POHE 2 và ACCCU

- Tổ chức hội thảo quốc tế về:” Giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính trong sản xuất lúa”.

- Tiếp tục viết báo khoa học để công bố

- Đề xuất các đề tài/ dự án các cấp (cấp tỉnh, liên kết)

- Hướng dẫn sinh viên Thái Lan

- Triên khai kế hoạch nghiệm thu đề tài cấp trường và NCKH sinh viên

- Phục hồi trang web và triển khai công tác đưa thông tin khoa học lên trang web của khoa

- Triển khai dự án VLIR

- Triển khai công tác góp ý về giờ NCKH

- Triển khai công tác vệ sinh cảnh quan Khoa chào mừng ngày 20/11

* Khoa CNTY

- Triển khai các đề tài nghiên cứu nông thôn mới vùng Bắc Trung bộ

- Triển khai các hoạt động nghiên cứu các đề tài cấp Đại học Huế và các đề tài liên kết.

- Triển khai đăng ký của sinh viên đề tài hỗ trợ kinh phí của Công ty Greenfeed

* Khoa Cơ bản

- Rà soát lại kế hoạch đào tạo hệ Đại học và hệ Cao đảng để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện học tập của SV như hệ thống phòng TN Tin, Lý, Hóa, Sinh.

- Triển khai kế hoạch ôn tập, thi tuyển sinh đầu vào cho 2 lớp hệ VHVL tại 2 tỉnh Quảng Trị và Bình Định; lớp liên thông Quản lý đất tại Huế.

- Tổ chức Hội nghị bàn về công tác hướng dẫn học tập cho khóa 47 và triển khai giúp đỡ sinh viên về phương pháp học tập Đại học.

- Tổ chức hội nghị BCS & BCH các lớp khóa 47 để triển khai các biện pháp quản lý sinh viên trong giờ học, nắm tình hình học tập để báo cáo nhà trường.

* Khoa CKCN

- Đã được ĐHH đồng ý chủ trương mở ngành mới bậc ĐH và SĐH. (Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử  va cao học ngành Công nghệ thực phẩm).

- Chuẩn bị lắp đặt, tiếp nhận gói thiết bị Nâng cao năng lực khoa CKCN về Kiểm định CLTP, yêu cầu được lắp 01 phòng điều hòa nhiệt độ.

- Đề nghị cho GV giảng dạy được kiểm tra điểm thi trong phần mềm tín chỉ.

- Về việc giao nhiệm vụ thi tốt nghiệp cho SV ngành Công nghệ STH của Trường Đại học Hùng Vương, chủ trương ntn?

- Yêu cầu lắp đặt mạng WIFI cho khoa CKCN (đã đề nghị 6 tháng rồi).

C. KHỐI CÁC TRUNG TÂM VÀ VIỆN NCPT:

C.1. Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (chưa đến kỳ báo cáo):

C.2. Trung tâm NC KH&Phát triển CN Nông Lâm Nghiệp (chưa đến kỳ báo cáo)

C.3 Trung tâm Nghiên cứu môi trường và chất thải trong NN (chưa đến kỳ báo cáo)

C.4. Viện NCPT: (Đã có BC - chưa đến kỳ báo cáo)

D. NHỮNG VIỆC CHƯA LÀM ĐƯỢC CỦA CÁC ĐƠN VỊ:

2. NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ:

2.1. Phòng TCHC

- Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc báo cáo định kỳ công tác tháng; trong các báo cáo cần chú trọng đề xuất công việc để nhà trường có kế hoạch sắp xếp và triển khai ngay từ đầu (theo quy định nộp báo cáo ngày cuối cùng của tháng nhưng rất nhiều đơn vị chậm và không có báo cáo, mặc dù đã có email nhắc nhở).

- Các đơn vị cần có kế hoạch công tác theo tuần và đặc biệt những công việc liên quan đến các đơn vị khác cần có kế hoạch trước tránh chồng chéo. (Lịch điều động xe đi công tác, lịch làm việc công tác tuần, lịch đăng ký sử dụng nhà đa chức năng, các phòng họp, hội thảo thời gian gần đây không nghiêm túc).

- Đề nghị các đơn vị và cá nhân tham gia góp ý kiến (bằng văn bản) để sửa đổi, bổ sung các  Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý điều hành, Quy định Thi đua Khen thưởng  và định mức khối lượng công việc cho giảng viên để các đơn vị chức năng tổng hợp, chuẩn bị cho HHội nghị góp ý các Quy chế trong tuần tới.

2.2. Phòng ĐTSĐH

Đề nghị các thầy đã có kế hoạch giảng dạy, nên theo đúng kế hoạch của phòng ĐTSDH đã xếp, trường hợp do bận công tác phải báo với phòng (đã có trường hợp bỏ giờ không báo).

- Đề nghị nhà trường nghiên cứu bố trí giảng đường cho cao học cố định, không thể sử dụng 2 phòng họp để học được vì thủ tục quản lý quá phức tạp, học sinh cao học phản ảnh nhiều.

2.3. Khoa KN&PTNT

Đề nghị bố trí phòng làm việc tạm thời cho BM Kinh tế nông thôn tại nhà đa chức năng của trường do văn phong của BM này hiện tại không an toàn. (Phòng đa chức năng của khoa hiện đã bố trí cho BM Khuyến nông – Khoa đã báo cáo trong tháng 9);

2.4 Phòng CTSV

- Lịch thi giữa kỳ vào thứ 7 &CN sẽ trùng với các lịch họp lớp và các công tác trong tháng 11/2013, Phòng CTSV chưa được biết.

2.5 Viện NCPT

- Các đoàn rèn nghề - GTr chỉ có QĐ của các GV trong Khoa, chưa có NCV tại Viện NCPT;

- Đề nghị phối hợp với CKCN về việc:  giao máy kéo KUBOTA-2000 cho Viện hoặc phối hợp sửa chữa để dùng chung.

2.6 Khoa Lâm nghiệp: (đ/c Hải)

- Đề nghị kết quả thi các HP của GV khoa CKCN và Khoa CB về lớp Chế biến lâm sản có tỷ lệ đạt yêu cầu quá thấp. Lý do do đâu nhiều sinh viên yếu kém, cảnh báo..?

- Điểm rèn luyện và xét học bổng cho SV như thế nào?

2.7 Phòng ĐT SĐH

- Đề nghị chỉ học vào thứ 6, 7, Chủ nhật. Trong lúc Phòng học phụ thuộc VC Phòng đợi giáo viên nghỉ vào Chủ nhật.

2.8 Khoa cơ bản

- Sớm cùng Khoa CB cập nhật SV bỏ học?

- Có tình trạng SV học kết quả kém: công tác quản lý SV. Sinh viên không đi học, không ghi bài, thi bỏ giấy trắng... thì kết quả không đạt. Đặc biệt SV khối Cao đẳng..các ngành. Khoa CB sẽ BC những SV bỏ học nhiều.

- Đi dạy tại chức quá đông, nhiều nơi. Học viên ít đi học thì giải quyết như thế nào? Cần có biện pháp từ BGH (Phó HT và Phòng ĐTĐH);

- Công tác khảo thí: cần làm ở cấp Khoa (không nên để ở Bộ môn);

2.9 Khoa KN&PTNT: Thầy Tuân

- Tìm nguyên nhân cho SV có cảnh báo sớm để có biện pháp khắc phục?

- Dạy VLVH: nhiều lý do SV không đi học đầy đủ buổi đầu tiên, nghỉ là phổ biến.

- Nhà làm việc Khoa đã quá hư hỏng, nguy hiểm; Yêu cầu chuyển thêm BM Kinh tế NT đến chổ làm việc khác; Tích cực có phương án XD Nhà làm việc Khoa KN&PTNT.

2.10 Phòng KHTC:

- Các đơn vị đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy chế QLCTNB trước 20/11/2013.

- Tình hình thu học phí: còn 400SV.

3.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11/2013:

- Thực hiện đào tạo hệ ĐH; SĐH; VHVL theo đúng kế hoạch đã được xây dựng, đôn đốc, giám sát việc thi hết HP pha 1 (một số HP) và KH giảng dạy pha 2 của HK I.

-  Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Gặp mặt 30 năm nhân ngày sáp nhập Đại học NN II- Hà Bắc với Trường Cao đẳng Nông Lâm Huế thành Trường Đại học Nông nghiệp II – Huế (1983-2013). Ccông Đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội SV  trường tổ chức tốt các hoạt động thể thao, văn nghệ hướng đến ngày Nhà giáo VN 20/11 (Giải thể thao: bóng đá BIDV Cup của SV, Giải bóng bàn CBVC, chuẩn bị CT Văn nghệ chào mừng 20/11, các hoạt động đội nhóm và hưởng ứng ngày Pháp luật VN).

- Tiếp tục góp ý hoàn thiện Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ, Quy định Thi đua Khen thưởng, Quy chế quản lý điều hành và định mức khối lượng công việc cho giảng viên để các đơn vị chức năng tổng hợp, thông qua trước Hội nghị viên chức năm 2013 (dự kiến cuối  tháng 11, đầu tháng 12/2013).

- Chuẩn bị tốt cho Đại hội Công đoàn Trường, nhiệm kỳ 2013-2017 (dự kiến cuối  tháng 11, đầu tháng 12/2013).

- Chuẩn bị tốt cho Hội nghị cán bộ - viên chức năm 2013 (dự kiến cuối  tháng 11, đầu tháng 12/2013).

- Các Khoa xây dựng kế hoạch và tổ chức báo cáo,  nghiệm thu đề tài NCKH các cấp và thanh quyết toán kinh phí NCKH đến hạn.

- Chỉ đạo các Khoa hoàn thành xây dựng Đề án mở ngành mới bậc Đại học và Cao học (CKCN, Lâm nghiệp).

- Chỉ đạo Khoa CKCN có kế hoạch tiếp nhận, lắp đặt, tập huấn sử dụng gói thiết bị 6,7 tỷ đồng cho Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng thực phẩm, thuộc DA nâng cao năng lực khoa CKCN từ Đại học Huế.

- Thực hiện kế hoạch Kiểm tra kỷ luật lao động (với CBVC khối hành chính)  tại các đơn vị trong toàn trường, (Tổ Kiểm tra kỷ luật lao động theo QĐ của Hiệu trưởng).

- Tiếp tục phối hợp với Ban QLDA XDCB Đại học Huế đốc thúc, tham gia giám sát các công trình xây dựng tại Hương Vân (Hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, thiết bị trong chuồng.. để bảo đảm tính đồng bộ và chất lượng công trình.

Trên đây là tóm tắt kết quả công việc của các đơn vị; TC-HC báo cáo đến Ban Giám hiệu để có cơ sở xây dựng kế hoạch công tác chung toàn trường.
GT (Theo Phòng TCHC)Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.316 giây. Số lần truy cập CSDL: 9
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.