Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Các Khoa » Khoa CNTY Hôm nay, Thứ Hai ngày 21.05.2018
Lý lịch khoa học của PGS.TS Nguyễn Minh Hoàn
13.06.2013 12:26

Lý lịch khoa học của PGS.TS Nguyễn Minh Hoàn

1. Họ và tên: Nguyễn Minh Hoàn

 

2. Năm sinh: 1957                                            

3. Nam/Nữ: Nam

 

4. Chức danh: PGS                                          Năm được phong: 2004

Học vị: Tiến sĩ                                                  Năm đạt học vị: 1991

Chuyên ngành: Di truyền – chọn giống vật nuôi

5. Chức danh nghiên cứu:                                Chức vụ: Trưởng Khoa

 

6. Địa chỉ nhà riêng: số nhà 9A1, Khu tập thể Triệu Quang Phục, Thành phố Huế

 

7. Điện thoại: CQ: 0543525439  ; NR: 054 3538877  ; Mobile: 01297877157

8. Fax:                                                                    E-mail: hoan1956@gmail.com

 

9. Cơ quan - nơi làm việc của cán bộ khoa học:

Tên người lãnh đạo cơ quan: Nguyễn Minh Hiếu

Địa chỉ cơ quan: 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế

Điện thoại cơ quan: 054 3522535

 

10. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm...đến năm...)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ cơ quan

1979 - 1980

Giảng viên

Trường Đại học Nông nghiệp II

Việt Yên, Hà Bắc (cũ)

1980 - 1983

Quân dội

Quân đoàn 1

 

1983 - 1987

Giảng viên

Trường Đại học Nông nghiệp II

Thành phố Huế

1987 - 1992

Nghiên cứu sinh

Trường Đại học Nông nghiệp Brno – Tiệp Khắc cũ

Tiệp Khắc

1992 - 1998

Giảng viên, Trưởng bộ môn

Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông nghiệp II Huế

Thành phố Huế

1998 - 2004

Trưởng Khoa

Khoa tại chức, Trường Đại học Nông Lâm Huế

Thành phố Huế

2004 - 2009

Trưởng phòng

Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên, Trường Đại học Nông Lâm Huế

Thành phố Huế

2009 - 2012

Trưởng phòng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Nông Lâm Huế

Thành phô Huế

2012 đến nay

Trưởng khoa

Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Huế

Thành phố Huế

 

11. Các công trình KHCN công bố chủ yếu

(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)

Tên tác giả (hoặc đồng tác giả), tên công trình (bài báo, tạp chí, sách chuyên khảo...), nơi công bố (tên tạp chí đã đăng công trình, nhà xuất bản...), năm công bố, số trang.

  1. Nguyễn Minh Hoàn. Đánh giá khả năng sinh sản của lợn Yorkshire nuôi tại miền Trung. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tháng 11/2003
  2. Nguyễn Minh Hoàn. Đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn lai ¾ máu ngoại trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tháng 7/2003.
  3. Nguyễn Minh Hoàn. Đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của hai giống gà Kabir và Lương Phượng nuôi tại Nghệ An. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tháng 6/2003
  4. Nguyễn Minh Hoàn, Đào Lý Nhĩ. Đánh giá sinh trưởng của một số nhóm gà lai F1 theo phương thức nuôi khác nhau tại Tỉnh Phú Yên. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tháng 6 /2007
  5. Nguyễn Minh Hoàn, Đào Lý Nhĩ. Một số đặc điểm về màu sắc, khả năng ấp nở và nuôi sống của các nhóm gà lai Lương Phượng x Ri và  Chọi x Lương Phượng nuôi ở Tỉnh Phú Yên. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tháng 4/2009.

12. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp

(nếu có)

 

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1

 

 

2

 

 

13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

 

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

14. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia

(trong 5 năm gần đây - nếu có)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - hết thúc)

Thuộc chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

1.  Nghiên cứu phát triển chăn nuôi bò sữa tại miền Trung

2. Nghiên cứu phát triển chăn nuôi dê, cừu tại miền Trung

3. Nghiên cứu chọn lọc và nhân thuần gà Ri tại Thừa Thiên Huế

1994 – 1996

 

 

1996 – 1998

 

 

2011 - 2013

 

Đã nghiệm thu

 

 

Đã nghiệm thu

 

 

Chưa nghiệm thu

 

 

 

 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã tham gia

Thời gian

 (bắt đầu - hết thúc)

Thuộc chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Giải thưởng

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... - nếu có)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

 

 

2

 

 

16. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác(nếu có)

 

 

 

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.102 giây. Số lần truy cập CSDL: 10
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.