Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Các Khoa » Khoa Cơ bản Hôm nay, Thứ Sáu ngày 25.05.2018
Lý lịch khoa học của TS. Trần Bá Tịnh
10.06.2013 07:55

Lý lịch khoa học của TS. Trần Bá Tịnh

1. Họ và tên:     TRẦN BÁ TỊNH

2. Năm sinh:   05-11-1955                                          3. Nam/Nữ: Nam

 

4. Chức danh:                                               Năm được phong:

Học vị:     TS                                                 Năm đạt học vị: 1992

5. Chức danh nghiên cứu:                                          Chức vụ:

6. Địa chỉ nhà riêng: 22 Nguyễn Lương Bằng- Thành phố Huế.

 

7. Điện thoại: CQ:   0543.537375                        NR:  0543.822034                        Mobile: 0913439059

8. Fax:                                                                   E-mail:

9. Cơ quan - nơi  làm việc của cán bộ khoa học:Trường Đại học Nông Lâm Huế

Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS. Nguyễn Minh Hiếu - Hiệu Trưởng

Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng                 Điện thoại Cơ quan: 054.35222535

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

1. Đại học

Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Tóan Cơ

1977

2. Tiến sĩ

Viện Cơ học Hà Nội

Cơ học vật rắn biến dạng

1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

Từ 1978 đến 10-1988

Giảng viên

Trường Đại học Tổng hợp Huế

03 –Lê Lợi - TP Huế

Từ 1988 đến  4-1991

Thực tập sinh

Đại họ tổng hợp Lomonoxop – Liên Xô

 

Từ 4-1991-5/2005

 

5/2005-1/2008

 

1/2008-nay

Giảng viên

Trường Đại học Khoa học Huế

Trung tâm giảng dạy thực hành cơ bản

Khoa Cơ bản –ĐHNL Huế

 

77 Nguyễn Huệ - TP Huế

 

03- Lê Lợi

 

102 – Phùng Hưng

 12. Các công trình KHCN công bố chủ yếu

(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm

công bố

1

Tối ưu hóa bài tóan đánh giá  dịch chuyển vật cứng - 

Tác giả

Hội nghị cơ học VRBD

1998

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệđã được cấp (nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1

 

 

 

 

 

14. Số công trình  được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia

(trong 5 năm gần đây  - nếu có)

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu)

Nhà truyền thống Huế hiện trạng và giải pháp

Tháng 1/2002 – tháng12/2002

Đề tài KH cấp bộ

Đã nghiệm thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Giải thưởng

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... - nếu có)

 

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

 

 

 

 

 

 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có)

 

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.091 giây. Số lần truy cập CSDL: 10
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.