Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Các Khoa » Khoa Cơ bản Hôm nay, Thứ Sáu ngày 25.05.2018
Lý lịch khoa học của ThS Trần Ngọc Truồi
10.06.2013 07:50

Lý lịch khoa học của ThS Trần Ngọc Truồi

1. Họ và tên:     TRẦN - NGỌC - TRUỒI

2. Năm sinh:   10 - 12 - 1956                                     

3. Nam/Nữ: Nam

 

4. Chức danh GS, PGS:  GVC                                  Năm được phong: 2002

    Học vị:     Thạc sỹ                                              Năm đạt học vị: 1994

5. Chức danh nghiên cứu:                                          Chức vụ:

6. Địa chỉ nhà riêng: 20 Xuân 68 - Thành phố Huế

 

7. Điện thoại: CQ:   0543.537375                        NR:  0543.534004                           Mobile: 0914172496

8. Fax:                                                                   E-mail: tntruoi@yahoo.com

9. Cơ quan - nơi  làm việc của cán bộ khoa học:Trường Đại học Nông Lâm Huế

Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS. Nguyễn Minh Hiếu - Hiệu Trưởng

Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng                 Điện thoại Cơ quan: 054.35222535

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

1. Đại học

Trường Đại học Khoa học Huế

Vật lý

1978

2. Thạc sĩ

Trường Đại học Khoa học Huế

Quang - Quang phổ

1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

Từ 1978 đến 1994

Giảng viên

Trường Đại học Nông Lâm Huế

102 Phùng Hưng - TP Huế

Từ 1994 đến 1998

Giảng viên

Trường Đại học Đại cương Huế

02 Lê Lợi - TP Huế

Từ 1998 đến 2007

Trưởng Bộ môn

Ban đào tạo

02 Lê Lợi - TP Huế

Từ 2007 đến nay

Trưởng Khoa

Trường Đại học Nông Lâm Huế

102 Phùng Hưng - TP Huế


12. Các công trình KHCN công bố chủ yếu

(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm

công bố

1

Những vấn đề hiện đại của quang học và quang phổ (Tập 1)

Hồ Quang Quý

Trần Bá Chữ

Hội nghị Quang học và Quang phổ toàn quốc lần thứ 1, Hà Nội

Tháng 4/1996

2

Simulation redisbution of Laser bean from nonlinear resonator

Hồ Quang Quý

Trần Bá Chữ

Mai Lưu

Hội nghị Quang học và Quang phổ toàn quốc lần thứ 4

Tháng 8/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệđã được cấp (nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

 

 

 

 

 

 

14. Số công trình  được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia

(trong 5 năm gần đây  - nếu có)

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy học phần Vật lý đại cương

Tháng 3/2007 - tháng 3/2008

Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Xây dựng trang thiết bị các phòng thí nghiệm đại cương

1996 - 2000

Dự án Giáo dục Đại học mức A

Đã nghiệm thu

16. Giải thưởng

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... - nếu có)

 

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

 

 

 

 

 

 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có)

 

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.088 giây. Số lần truy cập CSDL: 10
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.