Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Các Khoa » Khoa TND&MTNN Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22.06.2018
Lý lịch khoa học của TS. Trần Thanh Đức
10.06.2013 07:27

Lý lịch khoa học của TS. Trần Thanh Đức

1. Họ và tên: TRẦN THANH ĐỨC                                                                                              

2. Năm sinh: 1975                                                      3. Nam/Nữ: Nam

 

4. Chức danh GS, PGS:                                             Năm được phong:

    Học vị: Tiến sĩ                                                      Năm đạt học vị: 2012

5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên                         Chức vụ:

6. Địa chỉ nhà riêng: Khu tập thể Đại học Huế, đường Triệu Quang Phục, TP Huế

 

7. Điện thoại: CQ: 0543 516514                              NR:  0543515804                Mobile: 0914202428

8. Fax: 0543524923                                                E-mail: tranthanhduc@huaf.edu.vn

9. Cơ quan - nơi  làm việc của cán bộ khoa học: Trường Đại học Nông lâm Huế

Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS Nguyễn Minh Hiếu

Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng - TP. Huế                   Điện thoại Cơ quan: 0543522535

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Khoa Nông học, Đại học Nông lâm – Đại học Huế, Việt Nam

Trồng trọt

1998

Cao học

Khoa Nông học - Đại học Nông lâm – Đại học Huế - Việt Nam

Trồng trọt

2002

Cao học

Khoa sinh học, nông nghiệp và môi trường - Đại học Công giáo Louvain – Vương quốc Bỉ  (Université catholique de Louvain – Belgium)

Khoa học đất

2007

Tiến sĩ

Khoa sau đại học về Nghiên cứu môi trường toàn cầu, Đại học Kyoto – Nhật Bản

Nghiên cứu môi trường toàn cầu

2012

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

06/1998 - 03/2005

Giảng viên

Bộ môn Quản lý Đất đai -Khoa Nông học, trường ĐH Nông Lâm-ĐH Huế

102 - Phùng Hưng, TP Huế

04/2005 - 10/2007

Giảng viên, Phó trưởng bộ môn Trắc địa-Bản đồ từ 04/2005 - 04/2006

Bộ môn Trắc địa_ bản đồ, Khoa Tài nguyên Đất và Môi trường Nông nghiệp, trường ĐH Nông Lâm - ĐH Huế

102 - Phùng Hưng, TP Huế

11/2007 – 05/2013

Giảng viên

Bộ môn Khoa học đất và Môi trường nông nghiệp, Khoa Tài nguyên Đất và Môi trường Nông nghiệp, trường ĐH Nông Lâm - ĐH Huế

102 - Phùng Hưng, TP Huế

Từ 06/2013

Phó trưởng khoa

Bộ môn Quản lý tài nguyên và Môi trường, Khoa Tài nguyên Đất và Môi trường Nông nghiệp, trường ĐH Nông Lâm - ĐH Huế

102 - Phùng Hưng, TP Huế


12. Các công trình KHCN công bố chủ yếu

(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)


TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm

công bố

1

Đặc điểm sản xuất lúa ở quy mô nông hộ tại vùng đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế

Trần Thanh Đức, Trương Thị Diệu Hạnh

Tạp chí Kinh tế sinh thái, số 43, 2012, trang 79-83

2012

2

Housing condition of a lagoon village in a flood-prone area of Central Vietnam

Hirohide Kobayashi, Trần Thanh Đức and Ueru Tanaka, 

Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 11 (1), pp. 79-85.

2012

3

Living with typhoon and flood disasters: a case study in Huong Phong commune, Tam Giang lagoon area, central Vietnam

Trần Thanh Đức, Ueru Tanaka and Hirohide Kobayashi

Sansai - An Environmental Journal for the Global Community, 2012, No. 6, pp. 85-96.

2012

4

Livelihood activities and living environment related to poverty of households in Tam Giang lagoon area, Central Vietnam.

Trần Thanh Đức, Ueru Tanaka, Kei Mizuno, Hirohide Kobayashi, Yuki Okamoto and Lê Văn An

Journal of the Japanese Agriculture Systems Society, 27 (4), pp. 159-166.

 

2011

5

Outline of Mini Project in Huong Phong commune in Central Vietnam: Concepts and potential of student-oriented activities.

Yuki Okamoto, Trần Thanh Đức, Ueru Tanaka, Hirohide Kobayashi and Kei Mizuno

Annual report 2010, Education and research cooperation on environment and disaster management for human security in Asia, GSGES Asia Platform, Kyoto University, pp. 203-207.

2011

6

Tiếp cận phát triển nông thôn dựa vào cộng đồng -Trồng nấm để bảo vệ môi trường và sinh kế

Nhiều tác giả

 

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2010

7

Mushroom production to protect the environment and enhance livelihoods in Huong Phong commune, Tam Giang lagoon area, Central Vietnam

Vũ Tuấn Minh, Trần Thanh Đức

GSGES (GraduateSchool of Global Environmental Studies-KyotoUniversity) Asia Platform

2010

8

Correction de l’acidité des sols sableux de la zone côtière de la province de Thua Thien Hue (Centre Vietnam) : mesure du pouvoir tampon et calcul des besoins en chaux adaptés aux caractéristiques des sols

 Trần Thanh Đức, DUFEY J.E

Journeés Scientifiques Inter-Réseaux  UAF (Agence universitaire de la Francophonie) – Hanoi - 2007

2007

9

Xác định lượng đạm và kali thích hợp cho lúa trên đất phù sa sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế

 Trần Thanh Đức

Kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập trường, Khoa Nông học, ĐH Nông Lâm Huế

2002

13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệđã được cấp (nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

 

 

 

 

 

 

14. Số công trình  được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia

(trong 5 năm gần đây  - nếu có)


Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 xã Hương Sơ, thành phố Huế bằng phương pháp sử dụng bản đồ địa chính

2005

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Đã nghiệm thu

Tên đề tài, dự án,nhiệm vụ đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Tiếp cận tổng hợp đến các đối tượng dễ bị tổn thương nhằm đối phó với thảm hoạ tự nhiên ở miền Trung Việt Nam

2009-2013

Chương trình hợp tác giữa Trường ĐH Kyoto và ĐH Nông Lâm Huế thực hiện do JICA tài trợ

Cgưa nghiệm thu

Nâng cao năng lực thích ứng và sinh kế bền vững cho cộng đồng nhằm đối phó với thảm hoạ tự nhiên ở miền Trung Việt Nam

2006-2009

Chương trình hợp tác giữa Trường ĐH Kyoto và ĐH Nông Lâm Huế thực hiện do JICA tài trợ

Đã nghiệm thu

Đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp theo FAO-UNESCO phục vụ cho việc quy hoạch, bố trí hợp lý hệ thống cây trồng tại xã Bình Thành, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

2003

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Đã nghiệm thu

Đánh giá thực trạng một số loại đất và cây trồng sau trận đại hồng thủy tại tỉnh Thừa Thiên Huế; bước đầu đề xuất các giải pháp khắc phục

2000-2001

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Đã nghiệm thu

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.130 giây. Số lần truy cập CSDL: 10
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.