Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Các Khoa » Khoa CKCN Hôm nay, Thứ Hai ngày 21.05.2018
Lý lịch khoa học của PGS.TS Đỗ Thị Bích Thủy
06.06.2013 06:15

...

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đỗ Thị Bích Thủy                       

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 31-03-1964           

Nơi sinh: Vĩnh linh- Quảng Trị

Quê quán:Hương vinh, Hương trà, Thừa Thiên Huế      

Dân tộc: Kinh

Trình độ cao nhất: Tiến sỹ                                                     

Năm nhận trình độ cao nhất: 2007

Chức danh nhà giáo cao nhất:            PGS                          

Năm đạt chuẩn: 2012

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó trưởng khoa

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Cơ khí- Công nghệ, Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 4/69 Trần Thái Tông - Huế

Điện thoại liên hệ: 0914091340                                                        

E-mail: dtbthuynl@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy dài hạn

Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Đà nẵng

Ngành học: Công nghệ thực phẩm

Nước đào tạo:Việt Nam                                                       

Năm tốt nghiệp: 1987

Bằng đại học thứ 2:     Cử nhân Tiếng Anh                           

Năm tốt nghiệp: 2000

2. Sau đại học

- Bằng thạc sĩ chuyên ngành:            Công nghệ thực phẩm            Năm cấp bằng: 2001

+ Nơi đào tạo: Đại Học Đà Nẵng

- Bằng Tiến sĩ chuyên ngành:           Công nghệ thực phẩm            Năm cấp bằng: 2007

+ Nơi đào tạo:  Đại học Đà Nẵng

+  Tên đề tài luận án bậc cao nhất: Nghiên cứu thu nhận protease từ một số nguồn khác nhau và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm.

- Đào tạo sau tiến sỹ:

+ Nơi đào tạo:  Đại học Ghent, Bỉ

+ Thời gian đào tạo: 9/2011 – 7/2012.

+ Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm.

+ Tên đề tài nghiên cứu: Khảo sát tính chất của sữa đậu nành lên men bởi vi khuẩn lactic có tiềm năng probiotic phân lập từ thực phẩm lên men truyền thống Huế.

3. Ngoại ngữ:            1. Tiếng Anh                                       Mức độ sử dụng: Tốt

                                 2. Tiếng Pháp                                      Mức độ sử dụng: Trung bình

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1988 – 4/1995

Công ty Thủy sản Huế

Kỹ sư kỹ thuật

5/1995- nay

Trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu sấy một số nông sản có độ ẩm cao bằng bức xạ hống ngoại

2000

Bộ

Chủ trì

2

Nghiên cứu thu nhận chế phẩm protease từ Bacillus subtilis Và ứng dụng chế phẩm này trong chế biến thực phẩm

2006

Bộ

Chủ trì

3

Nghiên cứu sử dụng Bacillus subtilis để loại bỏ protein từ phế liệu tôm trong quy trình sản xuất chitin ở quy mô tiền pilot

2007

Bộ

Chủ trì

4

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm protease tái tổ hợp ơ quy mô pilot và ứng dụng trong việc cải tiến quy trình sản xuất nước tương

2011

Tỉnh

Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)

1. Lê Văn Điệp, Nguyễn Kim Đường, Đỗ Thị Bích Thủy (2003), “ Sản xuất chế phẩm bromelain từ phế phẩm vỏ dứa của các nhà máy chế biến hoa quả”, Tạp chí khao học Đại học Vinh, Tập XXXII, số 1A, Tr. 5-12.

2. Lê Văn Điệp, Nguyễn Kim Đường, Đỗ Thị Bích Thủy (2003), “ Sản xuất chế phẩm bromelain từ phế phẩm vỏ dứa của các nhà máy chế biến hoa quả”, Tạp chí khao học Đại học Vinh, Tập XXXII, số 2A, Tr. 26-34.

3. Đỗ Thị Bích Thủy,Trần Thị Xô (2004), “Phân lập một số chủng vi sinh vật có khả năng sinh protease cao từ vỏ tôm”, Tạp chí Nông Nghiệp và  Phát triển nông thôn, 41, 611-612

4. Đỗ Thị Bích Thủy, Trần Thị Xô (2004), “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố lên khả năng sinh protease của Bacillus subtilis”, Tạp chí Nông Nghiệp và  Phát triển nông thôn, 49, 1667-1668

5. Đỗ Thị Bích Thủy, Trần Thị Xô (2005), “Ảnh hưởng sự thay thế nguồn Nitơ và cacbon tự nhiên lên quá  trình sản xuất chế phẩm  protease từ Bacillus subtilis”, Tạp chí Nông Nghiệp và  Phát triển nông thôn, 59, 42-43,

6. Đỗ Thị Bích Thủy, Trần Thị Luyến (2006), “Nghiên cứu nuôi cấy trực tiếp vi khuẩn Bacillus subtilis để loại bỏ protein ra khỏi phần vỏ phế liệu tôm”, Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản  2-2006: 47-51.

7. Đỗ Thị Bích Thủy, Phạm Thị Trân Châu (2006), “ Nghiên cứu một số tính chất proteinase ngoại bào của Bacillus subtilis bằng phương pháp điện di trên gel polyacryamide”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, KHTN & CN, T.XXII 3, 1-12.

8. Đỗ Thị Bích Thủy(2008), “Nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay thế phế lệu tôm trong môi trường sản xuất chế phẩm protease từ Bacillus subtilis”, Tạp chí Nông Nghiệp và  Phát triển nông thôn, 59, 42-43.

9. Đỗ Thị Bích Thuỷ (2008), "Nghiên cứu sử dụng Bacillus subtillis để tách protein từ phế liệu tôm trong quy trình sản xuất Chitin ở quy mô tiền pilot", Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn,125,52-57.

10. Đỗ Thị Bích Thuỷ, Trần Bảo Khánh (2008), "Nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất nước chấm theo phương pháp kết hợp enzyme và acid ở quy mô phòng thí nghiệm", Tạp chí công nghệ sinh học 6(4B),971-981.

11. Lê Thanh Long, Đỗ Thị Bích Thuỷ (2008), "Nghiên cứu thuỷ phân tinh bột sắn Bằng α-amylase thương mại chịu nhiệt (Termamyl) cố định trên gel calcium alginate",Tạp chí công nghệ sinh học6(4B),981-990.

12. Đỗ Thị Bích Thủy, Nguyễn Trần Phương Thảo, Đinh Thị Thu Thanh (2008) Ảnh hưởng của một số lên khả năng sinh tổng hợp α-amylase ngoại bào từ Bacillus subtilis. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ tư- Hóa sinh và sinh học phâ tử phục vụ nông, sinh, y học và công nghiệp thực phẩm, 15-27 tháng 10 năm 2008,416-420.

13. Đỗ Thị Bích Thuỷ(2010), " Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn nguyên liệu tự nhiên và một số yếu tố lên khả năng sinh tổng hợp α-amylase ngoại bào của Bacillus subtilis", Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn,8, 24-29

14. Đỗ Thị Bích Thuỷ, Nguyễn Minh Cần (2010), “ Phân lập, tuyển chọn dòng vi khuẩn có khả năng sinh acid lactic cao từ sản phẩm tôm chua Huế”. Tạp chí công nghệ sinh học8(3B),1583-1589.

15. Nguyễn Hiền Trang, Đỗ Thị Bích Thủy (2010), “ Tuyển chọn và nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng lên khả năng sinh tổng hợp protease ngoại bào của vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens T9”.Tạp chí công nghệ sinh học 8(3B),1591-1600.

 16. Trần Bảo Khánh, Đỗ Thị Bích Thủy (2010), “Tuyển chọn và nghiên cứu đặc điểm của vi khuẩn Lactobacillus plantanum N1 có khả năng sinh acid lactic cao từ sản phẩm nem chua Huế”.  Tạp chí công nghệ sinh học 8(3B),1609-1615.

17. Võ Văn Quốc Bảo, Đỗ Thị Bích Thủy (2010), “ Tuyển chọn và tối ưu một số điều kiện nuôi cấy chủngBacillus amyloliquefaciens N1 sinh tổng hợp amylse”. Tạp chí công nghệ sinh học 8(3B),1617-1624.

18. Đỗ Thị Bích Thủy(2010), “ Phân lập, tuyển chọn, xác định và khảo sát một số tiềm năng probiotic của chủng Lactobacillus fermentum MC9 từ sản phẩm măng chua Huế. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thô, 18, 19-26.

19.  Le Thanh Long, Đỗ Thị Bích Thủy (2012), “Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng lên khả năng sinh tổng hợp enzyme amylase ngoại bào của Bacillus amyloliqefaciens T9 từ tôm chua”. Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn: 229 -235.

20. Đỗ Thị Bích Thủy, Lê Thị Phương Vy (2012), “Phân lập, tuyển chọn và tối ưu hóa quá trình phát triển vi khuẩn acetic tạo giống khởi động cho quá trình lên men giấm, Tạp chí công nghệ sinh học, 10(1): 123-131.

21.  Đỗ Thị Bích Thủy (2012), “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thu nhận chế phẩm protease ngoại bào của Bacillus amyloliquefaciens N1”, Tạp chí khoa học, Đại học Huế 71(2): 277 – 288.

22. Phạm Trần Thùy Hương, Đỗ Thị Bích Thủy (2012), “Ảnh hưởng của một số yếu tố lên quá trình thu nhận chế phẩm amylase ngoại bào từ Bacillus subtilis DC5”,  Tạp chí khoa học, Đại học Huế 71(2): 187 -199.

23.  Nguyễn Thị Diễm Hương, Đỗ Thị Bích Thủy (2012), “Xác định và khảo sát một số tính chất có lợi của chủng Lactobacillus fermentum DC1 phân lập từ sản phẩm dưa cải Huế”, Tạp chí khoa học, Đại học Huế 71(2): 175 -185.

*Tiếng Anh:

1. Do Thi Bich Thuy, Tran Thi Xo (2005), “ Production, purification and application of protease from Bacillus subtilis”,Proceedings of  Vietnam-Korea international symposium 2005 on Biotechnology and Bio-system-engineering,Ho chi Minh city: 47-52

2. Nguyen Hoang Loc, Luu Thi Nguyet Minh, Do Thi Bich Thuy (2008), "Partitioning of extracellular protease from Bacillus subtillic in peg/potassium phosphate aqueous two-phase systems" Journal of biotechnology 6(3),375-382.

3. Nguyen Hoang Loc, Nguyen Van Song, Hoang Tan Quang, Le Duc Dung, Duong Duc Loi, Truong Thi Bich Phuong, Do Thi Bich Thuy (2008), "Cloning and expression of neutral protease gen from Bacillus subtilis" Journal of biotechnology  6(4B) 963-970.      

4. Nguyen Hoang Loc, Nguyen Thi Thuy Mien and Do Thi Bich Thuy (2010), “Purification of extracellular α-amylase from Bacillus subtilis by partitioning in a polyethylene glycol/potassium phosphate aqueous two-phase system”.  Annals of Microbiology 60 (4 ): 623-628.

5. Do Thi Bich Thuy, Salil Kumar Bose (2011), “ Characterization of Multiple Extracellular Protease Produced by a Bacillus subtilis Strain and Identification of the Strain”. International Journal of Biology 3(1): 101-110.

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.180 giây. Số lần truy cập CSDL: 10
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.