Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Các Khoa » Khoa Nông học Hôm nay, Thứ Sáu ngày 25.05.2018
Lý lịch khoa học của TS Nguyễn Vĩnh Trường
05.06.2013 05:53

Xem hình
...

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Trường       

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 03/07/1965 

Nơi sinh: Thành phố Huế       

Quê quán: Phú Hòa, thành phố Huế                    

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                   

Năm, nước nhận học vị: 2008, Úc

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chínhNăm bổ nhiệm: 2008

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó Trưởng Khoa Nông học

Đơn vị công tác (hiện tại): Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  362 Chi Lăng, thành phố Huế                        

Điện thoại liên hệ:  CQ: 054.3525544, NR: 054.3539948, DĐ: 01684589175   

Fax: 84.54.3524923

E-mail: nvinhtruong@yahoo.com; nvinhtruong@huaf.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.     Đại học:

Hệ đào tạo: Chính qui

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

Ngành học:Trồng Trọt 

Nước đào tạo: Việt Nam                                     

Năm tốt nghiệp:  1988

Bằng đại học 2: Cử nhân Anh Văn            

Năm tốt nghiệp:  1996

2.     Sau đại học

-         Bằng Thạc sĩ chuyên ngành:        Cỏ dại, bệnh cây Năm cấp bằng: 2002

Nơi đào tạo: The University of Philippines Los Banos, Philippines

-         Bằng Tiến sĩ/ Phó tiến sĩ chuyên ngành: Tiến sĩ     Năm cấp bằng: 2008

Nơi đào tạo: The University of Sydney, Úc

-         Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Phytophthora foot rot of black pepper in Vietnam: Aetiology, pathogen population strucure and disease control.

3. Ngoại ngữ:

1. English

2.

Mức độ sử dụng: thành thạo

Mức độ sử dụng:

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1988- 1990

Viện KHKTNN miền Nam

Nghiên cứu viên

1990-1996

Chi Cục BVTV Thừa Thiên Huế

Chuyên viên

1996 – nay

Trường Đại học Nông Lâm Huế

Giảng viên (1996-2008), Giảng viên chính (2008-nay)

 IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.     Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Khảo nghiệm một số biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu hại lạc

1997

Cấp trường

Chủ trì

2

Hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên lúa  ở Thừa Thiên Huế

1998

Cấp trường

Chủ trì

3

Khảo nghiệm một số loại thuốc hoá học trừ sâu đục thân mía ở tỉnh Thừa Thiên Huế

1999

Cấp trường

Chủ trì

4

Tăng Cường Cơ Sở Khoa Học Công Tác Bảo Tồn Đa Dạng Giống Lúa Nước Trên Đồng Ruộng: Nghiên Cứu Trường Hợp Vùng Đồng Bằng Ven Biển Việt Nam. Bảo Tồn Nội Vi Đa Dạng Sinh Học Nông Nghiệp

2004

Dự án IPGRI

Thành viên

5

Nghiên cứu tình hình bệnh hại hồ tiêu ở Quảng Trị

2003

Cấp trường

Chủ trì

6

Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ và thị trường để phát triển vùng hồ tiêu nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu

2001-2005

Cấp nhà nước

KC.06.11.NN

 

Thành viên

7

Dự án “Chẩn đoán, khuyến nông và phòng trừ bệnh hại cây trồng tại các tỉnh miền Trung Việt Nam”

2005-2008

Dự án ACIAR CP/2002/115

Điều phối viên khu vực

8

Phòng trừ bệnh héo rũ cây ớt do Phytophthora capsici bằng phân gà

2009

Cấp trường

 

Chủ trì

9

Nghiên cứu tuyển chọn và nhân giống một số giống cây có củ (khoai môn sọ, khoai mỡ) có khả năng chịu hạn phục vụ sản xuất ở vùng Duyên hải miền trung và Tây nguyên

2008 – 2010

Nhà nước

ĐTDL/2008/33

Chủ trì đề tài nhánh

10

Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn đối kháng Pseudomonas putida phòng trừ nhóm bệnh héo rũ hại lạc do nấm tại Thừa Thiên Huế

 

2009 – 2010

Cấp bộ

B2009-DHH-42

Thành viên

11

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và genotype quần thể Phytophthora capsici gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở Quảng Trị

2011 – 2012

Cấp Đại học Huế

DHH2011-02-11

Chủ trì

12

Xây dựng và chuyển giao qui trình quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh và chết chậm hồ tiêu ở Quảng Trị

2011 – 2013

Đề tài liên kết Sở KHCN tỉnh Quảng Trị

Chủ trì

2.     Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

Nguyễn Vĩnh Trường, Nguyễn Văn Được, Trần Hữu Hiếu và Nguyễn Chí Thịnh (2012). Kết quả khảo nghiệm Potassium phosphonate phòng trừ bệnh chết nhanh hồ tiêu ở Quảng Trị. Tạp chí BVTV số6: 13-18.

Nguyễn Vĩnh Trường và Edward C.Y. Liew. Biến động di truyền quần thể Phytophthora capsici phân lập từ hồ tiêu. Tạp chí NN&PTNT tháng 10/2012: 21-26.

Nguyễn Vĩnh Trường, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Hà Vi (2012). Sự hình thành bào tử trứngPhytophthora capsici Leonian trên mô thực vật và vòng đời bệnh thối gốc rễ hồ tiêu. Tạp chí BVTV số4: 31-33.

Nguyen V Truong, Lester W. Burgess, and Edward C.Y. Liew (2012). Cross-infectivity and genetic variation of Phytophthora capsici isolates from chilli and black pepper in Vietnam. Australasian Plant Pathology41, 439-447.

Nguyễn Vĩnh Trường, Nguyễn Thanh Thoảng, Nguyễn Thị Hà Vi, Hà Thị Cẩm Nhung, Trần Đăng Khoa, Trương Thị Diệu Hạnh, Bùi Xuân Tín (2012). Điều tra các loài thực vật là phổ ký chủ của Phytophthora capsiciLeonian gây bệnh trên cây hồ tiêu tại Cam Lộ, Quảng Trị. Tạp chí BVTV số 3: 23-25.

Nguyễn Vĩnh Trường, Lê Tiến Dũng, Thái Doãn Hùng, Nguyễn Hồ Lam (2012). Đánh giá khả năng chịu hạn các giống khoai môn, khoai sọ thu thập ở miền Trung và Tây Nguyên. Tạp chí NN&PTNT tháng 3/2012: 147-151.

Nguyen Vinh Truong, Lester W. Bugess and Edward C.Y. Liew (2012). Greenhouse and field evaluations of potassium phosphonate: the control of Phytophthora foot rot of black pepper in Vietnam.Archives of Phytopathology and Plant Protection 45: 724-739.

Dylan Storey, Nguyen Vinh Truong,  Joann Mudge, Neil A. Miller,  Brandon J. Rice,  Daniel Gobena, Sandesh Shrestha, and Kurt Lamour(2011).Marker discovery and application for the Taro (Colocasia esculenta) pathogen Phytophthora colocasiae. Oomycetes Molecular Genetics Network Meeting 13-15 Mar 2011, Pacific Grove, CA, USA.

Nguyễn Vĩnh Trường, Lê Trung Uẩn, Hoàng Trọng Tiến, Đinh Thị Phương (2011). Phương pháp sử dụng lá cây hồ tiêu bẫy nấm Phytophthora capsici Leonian trong đất gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu tại Chư Sê-Gia Lai. Tạp chí BVTV, số3: 20-23.

Trần Thi Thu Hà, Đinh Thị Phương, Đào Thị Hằng, Nguyễn Vĩnh Trường, Phạm Lệ Hoàng (2010). Ảnh hưởng của vi khuẩn đối kháng Pseudomonasđến bệnh héo rũ gốc mốc đen (Aspergillus nigerVan Tiegh) trên cây lạc và khả năng tồn tại của chúng. Tạp chí Công nghệ Sinh học8(3B): 1299-1304.

Nguyễn Vĩnh Trường, Võ Đức Khá và Trần Thị Nga (2010) Tình hình bệnh chết rũ, thối gốc ớt gây ra do nấm Phytophthora capsici ở một số tỉnh miền Trung và hiệu quả bón chế phẩm phân gà đề phòng trừ bệnh. Tạp chí BVTV, số6: 23-26.

Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Thị Hảo và Lê Tiến Dũng (2010) Bệnh sương mai gây hại các giống khoai môn thu thập ở các tỉnh miền Trung. Tạp chí BVTV, số1: 26-30.

Nguyễn Vĩnh Trường (2010). Ứng dụng kỹ thuật RAMS để phân tích di truyền quần thể Phytophthora capsici phân lập từ cây hồ tiêu. Hội thảo Quốc gia bệnh cây và sinh học phân tử lần thứ 9 từ 24 – 25/10/2010 tại Trường Đại học Nông Lâm Huế. NXBNN Hà Nội. Tr. 167-172.

N.V. Truong, L.W. Burgess và E.C.Y. Liew (2010). Characterisation of Phytophthora capsici isolates from black pepper in Vietnam. Fungal Biology 114: 160-170. ISI

N.V. Truong, L.W. Burgess và E.C.Y. Liew (2009). Characterisation of Phytophthora capsici isolates from black pepper in Vietnam (Abstract). The 17th Biennial Australasian Plant Pathology Society Conference Handbook. Australasian Plant Pathology Society. Pp. 186.

N.V. Truong, L.W. Burgess và E.C.Y. Liew (2009). Characterisation of Phytophthora capsici isolates from chilli in Vietnam (Abstract). The 17th Biennial Australasian Plant Pathology Society Conference Handbook. Australasian Plant Pathology Society. Pp. 187.

Nguyễn Vĩnh Trường , L.W. Burgess và E.C.Y. Liew (2008). Phytophthora foot rot of black pepper in Vietnam: Disease survey, aetiology and control measures. Journal of plant Pathology 90 (2, supplemement): 424.

Nguyễn Vĩnh Trường, L.W. Burgess và E.C.Y. Liew (2008). Kết quả chẩn đoán bệnh chết rũ và thối gốc ớt. Hội thảo Quốc gia bệnh cây và sinh học phân tử lần thứ 7 từ 18 – 19/10/2008 tại Viện KHKT Nông Lâm Nghiệp miền núi phía Bắc. NXBNN Hà Nội. Tr. 56-60.

Nguyễn Vĩnh Trường (2008). Kỹ thuật bẫy và theo dõi nguồn bệnh Phytophthora gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở trong đất. Tạp chí BVTV, số4: 13-16.

NV. Truong, L.W. Burgess and E.C.Y. Liew (2008). Prevalence and aetiology of Phytophthora foot rot of black pepper in Vietnam.Australasian Plant Pathology 37: 431-442. ISI

N.V. Truong., E.C.Y. Liew and L.W. Burgess (2007) Effect of phosphonate on Phytophthora foot rot of black pepper. The 16th Biennial Australasian Plant Pathology Society Conference Handbook. Australasian Plant Pathology Society. Pp 113.

Nguyễn Vĩnh Trường., Edward C.Y. Liew và Lester W. Burgess (2006). Hình thức sinh sản hữu tính của Phytophthora capsici Leonian, tác nhân gây bệnh chết héo hồ tiêu. Tạp chí BVTV, số3: 14-18.

Vũ Huy Trung., Nguyễn Vĩnh Trường và Nguyễn Thị Nguyệt (2005). Nghiên cứu bệnh nức thân chảy gôm dưa hấu và khảo nghiệm một số loại thuốc trừ bệnh. Tạp chí BVTV, số3: 9-14.

N.V. Truong., L.W. Burgess and E.C.Y Liew (2005). Survey of quick wilt of black pepper in Vietnam (Abstract). The 15th Biennial Australasian Plant Pathology Society Conference Handbook. Australasian Plant Pathology Society. Pp 376.

Truong Van Tuyen, Nguyen Vinh Truong, Hoang Thi Thai Hoa, Le Thieu Ky, Nguyen Thi Lan and Dinh Thi Son (2005), Farmer’ practices in conservation of rice diversity on-farm: lessons learned and policy implications in coastal lowland rice agroecosystems, In situ conservation of agricultural biodiversity on-farm: lessons learned and policy implications. International Plant Genetic Institute (IPGRI), Rome, Italy, p. 25-38.

Trương Văn Tuyển, Nguyễn Vĩnh Trường, Hoàng Thị Thái Hoà, Lê Thiếu Kỳ, Nguyễn Thị Lan, Đinh Thị Sơn, Ratna Bhuwon Sthapit, Devra Jarvis và CS (2004). Tăng Cường Cơ Sở Khoa Học Công Tác Bảo Tồn Đa Dạng Giống Lúa Nước Trên Đồng Ruộng: Nghiên Cứu Trường Hợp Vùng Đồng Bằng Ven Biển Việt Nam. Bảo Tồn Nội Vi Đa Dạng Sinh Học Nông Nghiệp., Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Tr. 40-55.

Trương Văn Tuyển, Lê Thiếu Kỳ, Nguyễn Thị Lan, Đinh Thị Sơn, Nguyễn Thị Thanh (C) và Nguyễn Vĩnh Trường (2004). Đa Dạng Giống Lúa Với Cách Xem Xét Về Kinh Tế Và Giải Pháp Gia Tăng Giá Trị Cho Giống Lúa Địa Phương Vùng Đất Cát Ven Biển Miền Trung. Bảo Tồn Nội Vi Tài Nguyên Cây Trồng Vì Sự Phát Triển Bền Vững., Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Tr. 27-35.

Nguyễn Vĩnh Trường (2004). Một số kết quả nghiên cứu về bệnh chết héo hồ tiêu ở Quảng Trị.Tạp chí BVTV, sô3: 10-15

Nguyễn Vinh Trường (2004). Thử nghiệm kỹ thuật ngâm rễ tiêu trong dung dich thuốc phosacide để phòng trị bệnh chết héo hồ tiêu ở Quảng Trị. Tạp chí BVTV, số2: 7-10

Nguyễn Vĩnh Trường, Đặng Lưu Hoa., L.W. Burgess., F.H.L. Benyon., Trần Nguyễn Hà., Nguyễn Kim Vân và Ngô Vĩnh Viễn (2002). Bước đầu chẩn đoán bệnh thối rễ hồ tiêu ở Việt Nam. Hội nghị Quốc Gia về Bệnh cây và Sinh học Phân tử lần thư nhất tại Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Nông Nghiệp. Tr: 87-89.

Nguyễn Vĩnh Trường, Nguyễn Minh Hiếu và Lê Ngọc Anh (2002). Nghiên cứu về tình hình bệnh hại mía ở Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ nông lâm nghiệp 2000-2002. Nhà Xuất bản Nông Nghiệp Hà Nội. Trang 117-123.

Nguyễn Vĩnh Trường, Nguyễn Minh Hiếu và Lê Ngọc Anh. (2002). Điều tra tình hình bệnh hại mía ở Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu khoa học Khoa Nông học. Trường Đại học Nông Lâm Huế. Tr: 184 -188.

Nguyễn Vĩnh Trường (1998). Bước đầu nghiên cứu về thiên địch sâu năn ở Thừa Thiên Huế. Tạp chí BVTV, số  5: 5-7.

Nguyễn Vĩnh Trường và CTV (1997). Kết quả nghiên cứu sâu đục dây khoai lang ở Thừa Thiên Huế từ 1996-1997. Tạp chí BVTV, số5: 9-13.

Lê Văn Hai và Nguyễn Vĩnh Trường (1997). Kết quả nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học của sâu đục dây khoai lang (Omphisa sp.). Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật và kinh tế nông nghiệp. Nhà Xuất bản Nông Nghiệp Hà Nội. Trang 70-74.

 

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.311 giây. Số lần truy cập CSDL: 10
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.