Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Các Khoa » Khoa TND&MTNN Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22.06.2018
Lý lịch khoa học của PGS.TS Huỳnh Văn Chương_VIE version
03.06.2013 11:00

...

Họ và tên: HUỲNH VĂN CHƯƠNG
 

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 01/01/1973                            

Nơi sinh: Núi Thành, Quảng Nam

Quê quán: Núi Thành, Quảng Nam                           

Dân tộc: Kinh

Trình độ cao nhất: Tiến sĩ                                            

Năm nhận trình độ cao nhất: 2007

Chức danh nhà giáo cao nhất: Phó giáo sư               

Năm bổ nhiệm: 12/12/2012

Chức vụ hiện tại: Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Tài nguyên đất và Môi trường Nông nghiệp.

Đơn vị công tác hiện tại : Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế

Chổ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 63 Trần Thúc Nhẫn, Tp. Huế

Điện thoại liên hệ: CQ: 054 3516514         NR:    054 3828522 ; Mobile: 090 5790101

Email: huynhvanchuong@huaf.edu.vn                     Fax: 054 3524923  

Website: www.huaf.edu.vnhoặc http://tndmt.huaf.edu.vn                                   

II. QUÁ TRÌNH ĐẠO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường ĐHNL Huế

Ngành học: Khoa học Nông nghiệp

Nước đào tạo: Việt Nam                                                      

Năm tốt nghiệp: 1996

2.      Sau đại học:

- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học Nông nghiệp

Năm cấp bằng: 2000

Nơi đào tạo: Việt nam

- Bằng Tiến sĩ Khoa học nông nghiệp:Quản lý đất đai           

Năm cấp bằng: 2007

Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp Humboldt-Berlin, CHLB Đức

- Tên đề tài luận án bậc cao nhất: Đánh giá sự thích hợp đất đa tiêu chí cho cây trồng nông nghiệp vùng đồi miền Trung Việt Nam.

3. Ngoại ngữ:        1. Tiếng Anh                                   Mức độ sử dụng: Chứng chỉ C (Làm nghiên cứu sinh 4 năm tại CHLB Đức)

                               2. Tiếng Nhật                                 Mức độ sử dụng: Chứng chỉ A

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1996- 1998

 

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Huế - Đại Học Huế.

Giảng viên  Bộ Môn Khoa học đất và phân bón

1999-2004

Khoa Nông học, Trường Đại Học Nông Lâm Huế - Đại Học Huếh

Giảng viên  Bộ Môn Quản lý đất đai

2000-2002

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Huế - Đại Học Huế.

Trợ lý giáo vụ Khoa Nông học

12/2003 đến 11/2007

Đại học Tổng Hợp Humboldt- Berlin, CHLB Đức.

 

Nghiên cứu sinh tại Khoa Nông Nghiệp và bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ 2007

2005-2/2010

Khoa Tài nguyên đất và MTNN, Trường Đại Học Nông Lâm Huế - Đại học Huế.

Giảng viên  Bộ môn Trắc địa-Bản đồ

3/2010

Khoa Tài nguyên đất và MTNN, Trường Đại Học Nông Lâm Huế - Đại học Huế.

Giảng viên  Bộ môn Công nghệ Quản lý đất đai

2008-2010

Trường Đại Học Nông Lâm Huế - Đại học Huế.

Phó chủ tịch Công đoàn Trường

2008-2009

Khoa Tài nguyên đất và MTNN, Trường Đại Học Nông Lâm Huế - Đại học Huế

Phó GĐ Trung tâm Tư vấn quản lý TNĐ và MTNT

Từ 1/2010 đến nay

Khoa Tài nguyên đất và MTNN, Trường Đại Học Nông Lâm Huế - Đại học Huế.

Trưởng Khoa, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Khoa, Giám đốc trung tâm Tư vấn quản lý TNĐ và MTNT

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án đã chủ trì và tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dựng thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu LIS phục vụ đánh giá sự thích hợp đất cho cây trồng, qui hoạch sử dụng đất và quản lý đất đai tại cấp xã ở miền Trung Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu điểm ở tỉnh Thừa Thiên Huế

2008 -2009

Đề tài cấp Bộ

B2008-DHH 02 -23

Chủ trì

2

Nghiên cứu các mức bón phân phối hợp cho cây mía ở vùng đất cát nội đồng, huyện Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

1998- 1999

Đề tài cấp cơ sở trường ĐHNL Huế

Chủ trì

3

Đánh giá sự thay đổi đất đai và cây trồng nông nghiệp sau trận đại Hồng Thuỷ 1999 ở TT Huế (PGS. Trần Văn Minh, Chủ trì).

2001

Cấp Bộ

B 2000-08-TĐ-01

Thành viên

4

Đánh giá tình hình quản lý sự dụng đất vùng đồi phía Tây tỉnh Thừa Thiên Huế (TS. Hồ Kiệt, Chủ trì).

2003

Cấp Bộ

B2001 – 08 – 29

Thư ký

5

Nghiên cứu thực trạng và phân tích các quyền trên đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng vùng miền núi  miền Trung : Trường hợp nghiên cứu tại xã Hồng Bắc- Thừa Thiên Huế (PGS. Lê Văn An Chủ trì).

2009

Hợp tác IDRC

TV, Trưởng nhóm đề tài nhánh

6

Nghiên cứu thực trạng và phân tích các quyền trên đất lâm nghiệp đang chuyển giao từ Nhà nước về hộ gia đình vùng miền núi: Trường hợp nghiên cứu tại xã Phú Vinh- Thừa Thiên Huế (PGS. Lê Văn An Chủ trì).

2010

Hợp tác IDRC

TV, Trưởng nhóm đề tài nhánh

7

Nghiên cứu xói mòn đất vùng cảnh quan đồi núi lưu vực sông Hương bằng công nghệ GIS và viễn thám  (Th.sĩ Phạm Hữu Tỵ, Chủ trì).

2009-2010

Cấp Bộ

B2009-DHH 02 -34

Thành viên

8

Đánh giá hiệu quả của việc phát triển cao su tiểu điền và ứng dụng công nghệ GIS để quản lý cao su trang trại tại tỉnh Thừa Thiên Huế (PGS. Nguyễn Minh Hiếu, chủ trì).

2010-2011

Cấp Bộ

B2010-DHH02-56

Thành viên

9

Xây dựng trung tâm học tập vùng về quản lý các khu sinh quyển giữa ĐHNL Huế- ĐHSP Hà Nội(Việt Nam) và ĐH Greisfwald- CHLB Đức (GS. Kleemann, Chủ trì)

2009-2013

DAAD tài trợ : RLCPAM

Điều phối phía Trường Đại học Nông Lâm Huế..

10

Đánh giá sự thích hợp đất đa tiêu chí và lựa chọn loại hình sử dụng đất nông nghiệp phù hợp tại các tiểu vùng sinh thái của huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2012 -2013

Đề tài cấp ĐHH

Chủ trì

11

Dự án “ACCCU “Hỗ trợ lồng ghép về Biến đổi khí hậu trong chương trình đào tạo của các trường đại học nông nghiệp Việt Nam: Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Đại học Hồng Đức Thanh Hóa và Đại học Nông Lâm Huế” (PGS. Lê Văn An, chủ trì).

2011-2015

Quốc tế NicheVNM105

Thành viên

12

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phục vụ xây dựng mô hình nông thôn mới tại một số địa phương vùng gò đồi Bắc Trung Bộ (PGS. Trần Sáng Tạo, chủ trì).

2012-2014

Đề tài cấp Bộ 2012

Thành viên

13

Nghiên cứu cải thiện các mô hình nông lâm kết hợp trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa phận Thừa Thiên Huế (PGS. Nguyễn Văn Vũ, ĐHSP Huế, chủ trì).

2012-2014

Đề tài cấp Bộ 2012

Thành viên

14

Phối hợp công nghệ GIS và Viễn thám trong việc lập qui hoạch môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng A Lưới, TT Huế (Thạc sĩ. Pham Hữu Tỵ, chủ trì).

2009-2010

Quốc tế IDRC và ĐH Nanyang (Singapore) tài trợ số: SIRCA/08/01/007 

Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố (tên công trình, năm công bố, nơi công bố,…):

2.1. Sách đã xuất bản

1.     Huỳnh Văn Chương, Hồ Kiệt, Nguyễn Bích Ngọc (2012),Giáo trình Trắc địa, Nhà xuất bản Nông nghiệp, TP Hồ Chí Minh, 196 trang.

2.     Huỳnh Văn Chương (2011). Giáo trình Đánh giá đất, Nhà xuất bản Nông nghiệp, TP Hồ Chí Minh, 120 trang.

3.     Huynh Van Chuong (2008), Multicriteria land suitability evaluation for selected crops in hilly region of central Vietnam Đánh giá sự thích hợp đất đa tiêu chí cho một số cây trồng ở miền Trung, Việt Nam ứng dụng GIS), ISBN 978-3-8322-6846-6. Shaker Verlag, Aachen, Germany, 264 trang (Tiếng Anh).

2.2. Bài báo đã xuất bản

1.     Huỳnh Văn Chương, Trần Đại Nghĩa (2013). Thực trạng sử dụng đất của các dự án phát triển trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 – 2011. Tạp chí Kính tế sinh thái, Số 44, Tr.45-53, ISSN: 1859 – 2317.

2.     Huỳnh Văn Chương, Lê Đình Huy, Phạm Gia Tùng, Lê Quỳnh Mai, Nguyễn Bích Ngọc (2012). Đánh giá phân hạng thích nghi đất đai để định hướng mở rộng diện tích sản xuất phục vụ chương trình phát triển nông thôn mới tại vùng đồi núi thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Tập 75B, số Tr.17-28. ISSN 1859 – 1388.

3.     Huỳnh Văn Chương, Trương Văn Quyết, Huỳnh Đình Dũng (2012). Thực trạng chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và những giải pháp quản lý sự dụng đất bền vững tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Khoa học đất, Số 40. Tr.69 - 73. ISSN 0868-3743.

4.     Lê Chiêu Tâm, Huỳnh Văn Chương(2012). Đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Tạp chí Khoa học đất, Số 40. Tr.74 - 77. ISSN 0868-3743.

5.     Huỳnh Văn Chương, Vũ Trung Kiên, Lê Thi Thanh Nga (2012). Ứng dụng GIS trong đánh giá đất đai phục vụ phát triển cây cao su tiểu điền tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học Đại học Huế Tập 75A, số 6, Tr 1-7. ISSN 1859 – 1388.

6.     Nguyễn Hữu Ngữ, Huỳnh Văn Chương,Lê Thị Thương, Trần Trọng Tấn (2012). Nghiên cứu ảnh hưởng của việc khai thác Titan đến hiện trạng sử dụng đất và cuộc sống người dân xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Kính tế sinh thái, Số 43, Tr.18-24, ISSN: 1859 – 2317.

7.     Huỳnh Văn Chương, Lê Quỳnh Mai, Lê Thanh Bồn (2012). Ứng dụng GIS đánh giá sự thích nghi đất cho một số loại hình sử dụng đất có triển vọng phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Kính tế sinh thái, Số 43, Tr. 50-55, ISSN: 1859 – 2317.

8.     Huỳnh Văn Chương, Phạm Gia Tùng, Trần Thị Kiều My (2012). Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các mô hình trang trại trên địa bàn huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tỉnh. Tạp chí Kính tế sinh thái, Số 43, Tr.43-49, ISSN: 1859 – 2317.

9.     Huỳnh Văn Chương, Phạm Gia Tùng, Lê Quỳnh Mai, Lê Đình Huy (2012). Phân hạng thích nghi tự nhiên đất đai cho một số loại hình sử dụng đất phục vụ qui hoạch sản xuất tại vùng đồng bằng thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Kính tế sinh thái, Số 43, Tr.36-42, ISSN: 1859 – 2317.

10.Trần Thị Phượng, Rajendra P. Shrestha, Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Bích Ngọc (2012). Ứng dụng SWAT mô phỏng ảnh hưởng của thay đổi sử dụng đất đến xói mòn ở lưu vực sông bổ, miền Trung Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về GIS 12/2012 tại TP Hồ Chí Minh. Tr 332 – 339, Nhà xuất bản Nông nghiệp.

11.Pham Huu Ty, Huynh Van Chuong (2012). Building a decision support model for protection forest planning using gis and multi-criteria model. Proceedings of International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 10/2012. P.120 - 125. ISBN 978-4-901668-37-8 (Tiếng Anh)

12. Huỳnh Văn Chương (2012). Xác định lợi thế một số loại hình sử dụng đất vùng đồng bằng và cát nội đồng và đánh giá phân hạng thích nghi đất đai để mở rộng sản xuất phục vụ chương trình phát triển nông thôn mới tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số.14/2012. Tr. 132 – 146. ISSN 0866 – 7020.

13. Pham Huu Ty, Rechard Heeks, Huynh Van Chuong (2012).Integrating Digital and Human Data Sources for Environmental Planning and Climate Change Adaptation: From Research to Practice in Central Vietnam, Linking Research To Practice: Strengthening Ict For Development Research Capacity In Asia by Arul Chib; Roger Harris (Eds). Tr:132 – 146.ISBN 978-981-4380-00-3 (Tiếng Anh).

14. Huỳnh Văn Chương, Dương Thị Thu Hà, Nguyễn Minh Hiếu (2012). Ứng dụng GIS và GPS trong việc quản lý các vườn cao su tiểu điền tại xã Hương Bình, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.Tạp chí Khoa học đất, sô 39, trang 89-96.

15. Huỳnh Văn Chương, Phạm Gia Tùng, Lê Đức Anh (2012). Sử dụng ảnh viễn thám Lansat và công nghệ GIS đánh giá sự thay đổi quĩ đất trồng lúa giai đoạn 2000-2010 tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học đất, số 39, trang 102-106.

16. Phạm Gia Tùng, Huỳnh Văn Chương, Phạm Hữu Tỵ (2012). Ứng dụng GIS và viễn thám xây dựng bản đồ biến động đất lúa do tác động của biến đổi khí hậu giai đoạn 2000-2010: Trường hợp nghiên cứu điểm tại 3 xã thuộc huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học đất, số 39, trang 155-162.

17. Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Xuân Hòa (2012). Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến việc mất đất trồng lúa tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.Tạp chí Khoa học đất, số 39, trang 149-154.

18. Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Thị Nga và Lê Đình Huy (2012). Đánh giá phân hạng khả năng thích nghi đất đai phục vụ cho việc phát triển cây cao su tiểu điền tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí kinh tế sinh thái, số 41, trang 29-34.

19. Huỳnh Văn Chương, Lê Quỳnh Mai (2012). Đánh giá đất đa tiêu chí phục vụ phát triển loại hình sử dụng đất trồng cây cao su tại vùng đồi núi của huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.Tạp chí Khoa học đất, số 39. Trang 123-128.

20. Huỳnh Văn Chương (2011). Situation and property rights in agriculturland unused lands at upland of central vietnam: a case study in Hong Bac commune, A Luoi district, Thua Thien Hue province. Tạp chí Khoa học và Phát triển (Số tiếng Anh 01/2011) - Đại học Nông nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-0004. Tr. 63-74.

21. Nguyễn Hữu Ngữ, Huỳnh Văn Chương (2011). Thực trạng chuyển giao đất rừng sản xuất và sự thay đổi các quyền sử dụng tài nguyên trong cơ chế đồng quản lý ở vùng cao tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí NN và PTNT, số 15/2011. ISSN 0866 – 7020. Tr. 78-83.

22. Phạm Hữu Tỵ, Huỳnh Văn Chương, Hồ Kiệt, Nguyễn Quốc Sinh (2011). Xây dựng mô hình hỗ trợ qui hoạch đất rừng phòng hộ đầu nguồn kết hợp giữa mô hình đánh giá đa tiêu chí và xói mòn đất sử dụng GIS và viễn thám. Tạp chí Khoa học và Sáng tạo tỉnh Quảng Nam, số 101 + 102 tháng 7 năm 2011. ISSN 1859 – 0322. Tr. 46-49.

23. Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Đăng Ánh (2011), Đặc điểm khai thác và sử dụng tài nguyên đất nông lâm nghiệp của các dân tộc khác nhau tại huyện Đak Krông - tỉnh Quảng Trị - Trường hợp nghiên cứu tại xã Mò Ó, Tạp chí Khoa học đất, số 36/2011. Tr. 129-136.

24. Böhme M.,  I. Pinker, I. Arsanti, H. V. Chuong, N. Baniya, Y. Shevchenko (2010). Improving productivity in horticultural crops, in Sulladmath, U.V. and Swamy, K.R.M. 2010. Proceedings of International Conference on Horticulture (ICH-2009), PNASF, Bangalore, Copyright –©-PNASF, Bangalore. Tr. 547-554. . ISBN: 978-81-7233- 674.

25. Nguyen Huu Ngu, Tran Anh Tuan, Huynh Van Chuong, KIM Doo-Cul (2010). The process of legalization of resources use rights in the coastal region, central Viet Nam. The case study in phu vinh commune, a luoi district, thua thien hue province. The 10thInternational Conference of Southest Asean Geography Association. Understanding the Changing Space, Place and Cultures of Asia. Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm, Hà Nội. Tr. 420-432, MS: 02.02.705/1185 – ĐH 2010 (Tiếng Anh).

26. Huynh Van Chuong (2010). Research on the situation of and the rights on the forest land, allocating from the state to households for management and use at the mountainous area in the middle vietnam:The case study in phu vinh commune, a luoi district, thua thien hue province. The 10thInternational Conference of Southest Asean Geography Association. Understanding the Changing Space, Place and Cultures of Asia. Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm, Hà Nội. Tr. 473-482 MS: 02.02.705/1185 – ĐH 2010 (Tiếng Anh).

27. Huỳnh Văn Chương, Ngô Hữu Hoạnh(2010).Ảnh hưởng của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến sinh kế người nông dân bị thu hồi đất tại Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Khoa học ĐHH, số 62A/2011.Tr. 47-58

28. Huỳnh Văn Chương (2010).Nghiên cứu thực trạng và các quyền trên đất lâm nghiệp được giao cho hộ giai đình quản lý và sử dụng tại xã Phú Vinh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.Tạp chí Khoa học ĐHH, số 63/2010. Tr 15-26

29. Huỳnh Văn Chương, Ngô Hữu Hoạnh(2010).Nghiên cứu sự thay đổi sinh kế người nông dân khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Khoa học đất, số 35/2010. Tr. 110-115.

30. Huỳnh Văn Chương và Nguyễn Thế Lân (2010). Xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác đánh giá đất và qui hoạch sử dụng đất tại xã Phú Sơn, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học-Đại học Huế, số 57 (2009), Huế: Tr: 15-26.

31. Huỳnh Văn Chương và Nguyễn Thế Lân (2009).Xây dựng bản đồ thích nghi đất cho cây keo lai áp dụng phương pháp đánh giá đất đa tiêu chí tại 02 xã Phú Sơn và Bình Thành, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Kinh tế sinh thái, số 33 (2009): Tr 34-40.

32. Huỳnh Văn Chương (2009).Đánh giá sự thích hợp đất đa tiêu chí cho cây trồng tích hợp GIS và AHP: Trường hợp nghiên cứu ở xã Hương Bình, Thừa Thiên Huế. Tạp chí khoa học- Đại Học Huế, số 50 (2009), Huế : tr 5-16.

33. Huynh Van Chuong (2008).Multicriteria land suitability evaluation for crops using GIS at commuity level in central Vietnam: With case study in Thuy Bang- Thua Thien Hue province.  International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2008. Tr. 207 – 212. ISBN 978-4-901668-37-8 (Tiếng Anh).

34. Hồ Kiệt và Huỳnh Văn Chương (2004).Điều tra và đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất ở vùng đồi phía Tây của huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế,Tạp chí khoa học- Đại Học Huế, số 21(2004), Huế: 1-12.

35. Huỳnh Văn Chương (2002).Nghiên cứu các mức bón phân phối hợp cho cây mía ở vùng đất cát nội đồng, huyện Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu về khoa học Nông Lâm nghiệp giai đoan 1998-2002 của trường Đại Học Nông Lâm Huế. Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp. Hà Nội: 99-102.

V. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

- Giảng dạy bậc Đại học: 1996,  chuyên ngành Quản lý đất đai và Khoa học đất, Nông nghiệp, Lâm nghiệp.

- Đã hướng dẫn khóa luận, báo cáo TN Đại học: 100 sinh viên ngành Quản lý đất đai và Khoa học đất

- Năm tham gia đào tạo thạc sĩ: 2007, đã hướng dẫn 20 học viên cao học chuyên ngành Quản lý đất đai và Quản lý môi trường.

- Tham gia đào tạo Quốc tế: Giảng dạy Cao học quốc tế về GIS trong nông nghiệp và môi trường giữa ĐH Okayama (Nhật Bản) và ĐHH Huế.

- Năm tham gia đào tạo Tiến sĩ: 2012, đang hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý đất đai.

VI. CÁC CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

- Chứng chỉ “Quản lý sử dụng tài nguyên bền vững và đa dạng sinh học” Đại học Greisfwald, CHLB Đức 4/2008.

- Chứng chỉ “Quản lý đất ngập nước” Đại học Wageningen, Hà Lan, 6/2012.

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.352 giây. Số lần truy cập CSDL: 10
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.