Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Đảng ủy Đại học Nông lâm Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22.06.2018
Thông báo về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 của Đảng bộ Đại học Nông Lâm
24.04.2012 20:09

Xem hình
Kính gửi: Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm

Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/BTCTU, ngày 15/02/2012 và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 14/2/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Kế hoạch số 13-KH/ĐU, ngày 29/02/2012 và Quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý số 01-QT/ĐU ngày 29/2/2012 của Đảng ủy Đại học Huế;

Thực hiện Nghị quyết tháng 4/2012 của Đảng ủy Đại học Nông Lâm v/v quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 của Đảng bộ ĐHNL    

Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm thông báo đến các Chi bộ lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

1. Các Chi ủy nghiên cứu kỹ nội dung các văn bản:Kế hoạch số 13-KH/ĐU, ngày 29/02/2012 và Quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý số 01-QT/ĐU ngày 29/2/2012 của Đảng ủy Đại học Huế, thông báo công khai tại bảng tin của đơn vị cho quần chúng, đảng viên được biết để tham gia thực hiện;

2. Trong quá trình thực hiện quy trình, cần chú ý:

- Việc quy hoạch cán bộ phải được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chi bộ; bảo đảm chất lượng, tránh hình thức;

- Quá trình thực hiện quy hoạch cán bộ phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, định hướng cơ cấu và độ tuổi quy định; theo đúng Quy trình số 01-QT/ĐU ngày 29/2/2012 của Đảng ủy Đại học Huế;

- Quy hoạch “mở”: “Một chức danh quy hoạch một số người và một người có thể quy hoạch vào một số chức danh mà người đó có khả năng đảm nhận; không khép kín trong từng đơn vị; không chỉ đưa vào quy hoạch những cán bộ hiện có của đơn vị mà cần mở rộng nguồn ở các đơn vị khác có đủ tiêu chuẩn và và điều kiện đảm nhiệm được các chức danh quy hoạch.”  (như trong Kế hoạch số 13-KH/ĐU ĐHH nói trên; mục 2. Phương châm, nguyên tắc; gạch ngang đầu dòng thứ nhất, dấu + thứ nhất);

- Về tiêu chuẩn các chức vụ, vị trí chính quyền (cấp Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Trường, Ban Giám hiệu) thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường Đại học ban hành theo quyết định số 58/2010/QĐ-TTg, ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế tổ chức hoạt động của Đại học Huế được ban hành theo QĐ số 35/QĐ-ĐHH-TCNS, ngày 22/1/2009 của Giám đốc Đại học Huế;

3. Văn phòng Đảng ủy sẽ cung cấp đến các chi bộ:

- Số liệu cần thiết cho Quy hoạch (theo yêu cầu trên các mẫu 1 –GTQH, mẫu 2 –GTQH) về kết quả phân loại đảng viên và xếp loại Thi đua của hai năm 2010 và 2011 của toàn Trường; các trường hợp kỷ luật (nếu có);

- Các mẫu Phiếu tín nhiệm giới thiệu cho từng chức danh, theo nguyên tắc bỏ phiếu kín;

- Danh sách đối tượng tham gia giới thiệu cấp Trưởng khoa: toàn thể CBVC&LĐ thuộc Khoa, trừ số đi học dài hạn;

- Danh sách đối tượng tham gia giới thiệu quy hoạch cấp Trường: (sẽ có DS riêng theo thành phần quy định).

4. Thời gian thực hiện:

- Các Chi bộ tiến hành quy hoạch Trưởng khoa xong trước trước 10/5/2012.

- Đảng ủy tổ chức thực hiện quy hoạch cấp Trường cho các vị trí: Đảng ủy viên, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng và tương đương (Giám đốc Trung tâm TT-TV, Viện NCPT, các Trung tâm trực thuộc Trường); thực hiện xong trước 25/5/2012;

- Thường trực Đảng ủy tổng hợp và báo cáo Kết quả Quy hoạch cho Đảng ủy Đại học Huế trước 30/5/2012.

5. Phân công của Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo trực tiếp các chi bộ:

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Chi bộ

1

Nguyễn Minh Hiếu

Bí thư

Khoa CNTY và Nông học

2

Đinh Vương Hùng

Phó BT

Khoa CKCN và Thủy sản

3

Lê Thanh Bồn

Phó BT

Khoa TNĐ&MTNN

4

Lê Văn An

UVTV

Khoa LN và Khoa Cơ bản

5

Trương Văn Tuyển

UVTV

Khoa Khuyến nông

Quy hoạch cán bộ là công việc hết sức quan trọng của Đảng ủy, yêu cầu các chi bộ thực hiện nghiêm túc; Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các Chi ủy phản ánh về Thường trực Đảng ủy để giải quyết.

Nhận được thông báo này, yêu cầu các Chi bộ triển khai thực hiện đúng mục đích, nguyên tắc, nội dung; các kế hoạch và quy trình nói trên.

Danh sách CBCC của trường Đại học Nông Lâm Huế: Download   tại đây


GTGửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.081 giây. Số lần truy cập CSDL: 9
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.