Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Tuyển sinh Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22.06.2018
Quyết định về việc thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011
16.02.2011 09:15

Xem hình
Căn cứ kết luận tại cuộc họp thủ trưởng thường kỳ tháng 02/2011 và theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính. Ngày 15.02.2011, Hiệu trưởng Trường ĐHNL đã ra quyết đinh số 93/QĐ-ĐHNL về việc thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011.

Nội dung như sau:

                                          


 

                                                                                          QUYẾT ÐỊNH

Về việc thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM

Căn cứ quyết định số 77/ÐHH ngày 06 /12 /1996 của Giám đốc Ðại học Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý của trường Ðại học Nông Lâm;

Căn cứ quyết định số 7849/QÐ-BGD& ÐT ngày 29/10/2009 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về  việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Ðại học Nông Lâm Huế nhiệm kỳ 2009 - 2014;

Căn cứ kết luận tại cuộc họp thủ trưởng thường kỳ tháng 02/2011 và theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.


QUYẾT ÐỊNH:

          Điều 1: Thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011 của Trường Đại học Nông lâm Huếgồm các ông, bà có tên sau đây (danh sách kèm theo).

         Điều 2: Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011 của Trường Đại học Nông Lâm Huế có nhiệm vụ  giới thiệu tuyển sinh đào tạo tới các Sở giáo dục & Đào tạo; các trường PTTH trên địa bàn các tỉnh miền trung theo kết luận phên họp thủ trưởng thường kỳ tháng 02/2011. Đoàn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ

         Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

      Nơi nhận                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

        - Như điều 1,3

        - Lưu VT+TC                                                                                                               (đã ký)

   

                                                                                                                          PGS.TS. Nguyễn Minh Hiếu 


               Xem danh sáchBNGửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Tin liên quan: Đào tạo
Quyết định về việc thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011
Quyết định về việc thành lập Ban xây dựng chiến lược phát triển trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế đến 2020
Quyết định về việc thành lập Ban xây dựng chiến lược phát triển trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế đến 2020
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động Đổi mới quản lý nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010 - 2012
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động Đổi mới quản lý nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010 - 2012


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.146 giây. Số lần truy cập CSDL: 11
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.