Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Quyết định của BGH Hôm nay, Thứ Hai ngày 21.05.2018
Quyết định về việc thành lập Ban xây dựng chiến lược phát triển trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế đến 2020
16.02.2011 08:49

Xem hình
Hiệu trưởng Trường ĐHNL đã ký quyết định Thành lập Ban xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế đến năm 2020, vào ngày 10.12.2010.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban xây dựng chiến lược phát triển

trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế đến 2020                                                                 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Căn cứ quyết định số 77/ĐHH ngày 06 tháng 12 năm 1996 của Giám đốc Đại học Huế về quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý của Trường Đại học Nông Lâm;

Căn cứ quyết định số 7849/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Huế nhiệm kỳ 2009 - 2014;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế đến năm 2020, gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2.Ban có nhiệm vụ tư vấn giúp Hiệu trưởng và triển khai xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế đến năm 2020.

Điều 3.Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trong danh sách ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-        Như điều 3

-         Lưu VT, TC

           
                           Bấm vào đây để xem danh sách.


BNGửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Tin liên quan: Đào tạo
Quyết định về việc thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011
Quyết định về việc thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011
Quyết định về việc thành lập Ban xây dựng chiến lược phát triển trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế đến 2020
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động Đổi mới quản lý nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010 - 2012
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động Đổi mới quản lý nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010 - 2012


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.124 giây. Số lần truy cập CSDL: 11
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.