Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Các Khoa » Khoa Nông học Hôm nay, Thứ Sáu ngày 25.05.2018
Quyết định về việc bổ sung Thành viên hội đồng Khoa học – Đào tạo Khoa Nông học nhiệm kỳ 2009 - 2014
16.02.2011 07:48

Xem hình
Ngày 10.02.2011, Hiệu trưởng Trường ĐHNL Huế đã ký Quyết định số 89/ QĐ-ĐHNL về việc bổ sung Thành viên Hội đồng Khoa học - Đào tạo Khoa Nông học nhiệm kỳ 2009-2014.

Nội dung Quyết định như sau:


QUYẾT ÐỊNH

                 Về việc: Bổ sung Thành viên hội đồng Khoa học – Đào tạo Khoa Nông học nhiệm kỳ 2009 - 2014

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM

Căn cứ quyết định số 77/ÐHH ngày 06 /12 /1996 của Giám đốc Ðại học Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý của trường Ðại học Nông Lâm;

Căn cứ quyết định số 7849/QÐ-BGD& ÐT ngày 29/10/2009 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về  việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Ðại học Nông Lâm Huế nhiệm kỳ 2009 - 2014;

Theo đề nghị của ông Trưởng khoa Nông học và ôngTrưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

 

QUYẾT ÐỊNH:

 

Ðiều 1:  Bổ sung ông Trần Đăng Khoa, Giảng viên, Khoa Nông học vào Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Huế nhiệm kỳ 2009 – 2014.

 

Ðiều 2: Ông Trần Đăng Khoa  có nhiệm vụ cùng tham gia với Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa Nông học với chức năng tư vấn cho ông Trưởng khoa những vấn đề có liên quan đến công tác Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và triển khai các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công.

 

Ðiều 3: Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, ông Trưởng khoa Nông học và ông Trần Đăng Khoa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

          Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG 

- Như điều 1,3                                                      

- Lưu VT, TC

                                                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                                         PGS.TS. Nguyễn Minh HiếuBNGửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Tin liên quan: Tổ chức nhân sự
Bảng chuyên môn và các yêu cầu của người dự tuyển HĐGN 2011
Thông báo tuyển dụng
BẢN TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT TUYỂN DỤNG GIỮ NGUỒN NĂM 2011
Quyết định về việc công tác bổ nhiệm cán bộ, nhiệm kỳ 2009 - 2014


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.085 giây. Số lần truy cập CSDL: 12
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.