Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Các Khoa » Khoa TND&MTNN Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22.06.2018
Quyết định về việc công tác bổ nhiệm cán bộ, nhiệm kỳ 2009 - 2014
16.02.2011 07:33

Xem hình
Căn cứ quyết định số 77/ÐHH ngày 06 /12 /1996 của Giám đốc Ðại học Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý của trường Ðại học Nông Lâm;

Căn cứ quyết định số 7849/QÐ-BGD& ÐT ngày 29/10/2009 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về  việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Ðại học Nông Lâm Huế nhiệm kỳ 2009 - 2014;

 

Theo đề nghị của ông Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tài nguyên đất & Môi trường nông thôn và ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

QUYẾT ÐỊNH:

 

Ðiều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Ngữ, Giảng viên khoa Tài nguyên Đất & Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tài nguyên Đất & Môi trường nông thôn, Khoa Tài nguyên Đất & Môi trường Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm thuộc Đại học Huế nhiệm kỳ 2009 - 2014, kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2011.

 

 Ðiều 2: Ông Nguyễn Hữu Ngữ được hưởng quyền lợi theo quy chế hoạt động của Trung tâm.

 

 Ðiều 3: Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, ông Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tài nguyên đất & Môi trường nông thôn và ông Nguyễn Hữu Ngữ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

     Nơi nhận:                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG 

- Như điều 1,3                                                      

- Lưu VT, TC, HSCB

 

                                                                                                                                              (đã ký)

                                                                                                                            PGS.TS. Nguyễn Minh HiếuBNGửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Tin liên quan: Tổ chức nhân sự
Bảng chuyên môn và các yêu cầu của người dự tuyển HĐGN 2011
Thông báo tuyển dụng
BẢN TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT TUYỂN DỤNG GIỮ NGUỒN NĂM 2011
Quyết định về việc bổ sung Thành viên hội đồng Khoa học – Đào tạo Khoa Nông học nhiệm kỳ 2009 - 2014


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.077 giây. Số lần truy cập CSDL: 12
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.