Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Thông báo Hôm nay, Thứ Hai ngày 21.05.2018

Kết quả bình xét thi đua thi đua khen thưởng năm học 2011-2012

[13.07.2012 07:24]
Ngày 11.7.2012, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường Đại học Nông Lâm đã họp xét (đề nghị) các danh hiệu thi đua và khen thưởng các cấp năm học 2011 – 2012. Hội đồng đã căn cứ vào tiêu chuẩn, tỉ lệ để bỏ phiếu xét chọn (đề nghị) các danh hiệu thi đua và các mức khen thưởng cho tập thể và cá nhân trên cơ sở báo cáo, đề xuất từ các đơn vị trực thuộc.

[Đã đọc: 698]
Xem tiếp...

Thông báo cập nhật cơ sở dữ liệu khoa học Đại học Huế

[29.06.2012 14:10]
Phòng KHCN-HTQT trường Đại học Nông Lâm Huế thông báo đến cán bộ giáo viên của trường bổ sung cơ sở dữ liệu Khoa học Công nghệ Đại học Huế.

[Đã đọc: 584]
Xem tiếp...

Thông báo quy trình chuyển sang ngạch giảng viên

[27.06.2012 12:24]
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về việc tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
Thực hiện Chiến lược phát triển của Trường Đại học Nông Lâm, đến năm 2015 phải có 100% giảng viên đứng lớp có trình độ thạc sĩ trở lên; Để tăng cường đội ngũ giáo viên có trình độ sau đại học ở các đơn vị và đảm bảo nguyện vọng của cán bộ, viên chức đã phấn đấu đạt điều kiện của giảng viên;

[Đã đọc: 1609]
Xem tiếp...

Thông báo Hết tuổi lao động

[25.06.2012 08:57]
Thực hiện Chỉ thị số 668/Ttg ngày 11/11/1994 của Thủ tướng Chính phủ về một số vấn đề trong thực hiện chế độ hưu trí đối với cán bộ, viên chức.

[Đã đọc: 547]
Xem tiếp...

Quy định sử dụng ô tô trong công tác điều hành trường Đại học Nông lâm Huế

[25.06.2012 05:38]
Nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý, sử dụng công sản, Nhà trường ban hành bổ sung một số quy định về quản lý, sử dụng và điều hành xe ô tô phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế như sau:

[Đã đọc: 733]
Xem tiếp...

Hướng dẫn bình xét TĐ-KT năm học 2011 - 2012

[20.06.2012 07:32]
Căn cứ công văn số 481/ĐHH-TTPC-TĐKT ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Đại học Huế hướng dẫn bình xét thi đua khen thưởng năm học 2011 – 2012.

[Đã đọc: 411]
Xem tiếp...

Kế hoạch xuất bản TCKH ĐHH chuyên san tiếng Anh năm 2012 của TCKH ĐHH

[31.05.2012 06:48]
Theo kế hoạch xuất bản năm 2012, Tạp chí Khoa học Đại học Huế sẽ xuất bản 3 chuyên san tiếng Anh đối với tất cả các lĩnh vực khoa học Xã hội Nhân văn, khoa học Nông Sinh Y và khoa học Tự nhiên.

[Đã đọc: 417]
Xem tiếp...

Tặng Giấy khen cho các cán bộ giáo viên trường Đại học Nông Lâm Huế

[11.04.2012 14:00]
Ngày 4.4, Giám đốc Đại học Huế ra Quyết định số 650/QĐ-ĐHH về việc tặng Giấy khen cho các cán bộ giáo viên trường Đại học Nông Lâm Huế về thành tích đóng góp xây dựng Đại học Huế từ 2007-2012.

[Đã đọc: 423]
Xem tiếp...

Danh sách hưởng phụ cấp thâm niên từ tháng 5/2011 đến tháng 5/2012

[10.04.2012 12:45]
Danh sách hưởng phụ cấp thâm niên từ tháng 5/2011 đến tháng 5/2012

[Đã đọc: 435]
Xem tiếp...

Quyết định về việc ban hành Quy định thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của GV ĐHH

[14.03.2012 13:04]
Quyết định về việc ban hành Quy định thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của GV ĐHH

[Đã đọc: 433]
Xem tiếp...

Xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 12 năm 2012

[06.03.2012 13:05]
Thực hiện công văn số: 152/ĐHH-TTPC-TĐKT ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Giám đốc Đại học Huế về việc Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 12 năm 2012.

[Đã đọc: 417]
Xem tiếp...

Kết quả xét khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế

[01.03.2012 14:09]
Ngày 28 tháng 02 năm 2012, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng nhà trường đã họp xét các danh hiệu khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 55 xây dựng và phát triển Đại học Huế. Hội đồng đã căn cứ vào tiêu chuẩn chuẩn tỷ lệ được duyệt từ Đại học Huế và kết quả bình xét tại các đơn vị trực thuộc.

[Đã đọc: 443]
Xem tiếp...

Triển khai thực hiện bảo hiểm Giáo viên, CBVC-LĐ năm 2012

[01.03.2012 14:04]
Hiện nay, theo hợp đồng ký kết của Nhà trường với Cơ quan bảo hiểm năm 2011 về thực hiện “Bảo hiểm thân thể đối với Giáo viên, Cán bộ viên chức và Lao động” đã gần hết thời hạn (thời hạn kết thúc 29/02/2012).

[Đã đọc: 384]
Xem tiếp...

Thông báo về địa điểm làm việc mới của phòng CTSV

[27.02.2012 06:14]
Hiện nay, phòng Công tác sinh viên đã hoàn tất việc chuyển phòng làm việc từ phòng A1 và A6 của giảng đường A về phòng đợi giáo viên (tầng 1) giữa 2 giảng đường A và B.

[Đã đọc: 442]
Xem tiếp...

Một số công tác chuẩn bị cho Hội nghị khoa học và Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường

[13.02.2012 06:14]
Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm thông báo một số công tác chuẩn bị cho
Hội nghị khoa học và Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Trường như sau:

[Đã đọc: 496]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6  [sau]

Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.132 giây. Số lần truy cập CSDL: 9
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.