Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Thông báo Hôm nay, Thứ Sáu ngày 25.05.2018

Thông báo: Kết quả bình xét TĐKT năm học 2014 - 2015

Căn cứ vào kết quả Đánh giá viên chức và Bình xét TĐKT năm học 2014 – 2015 tại các đơn vị trực thuộc. Xem tiếp...

Quyết định thành lập ban ANTT trường Đại học Nông Lâm Huế

[07.04.2015 06:03]
Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT- BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

[Đã đọc: 953]
Xem tiếp...

Quyết định về việc thành lập hội đồng Thi đua, Khen thưởng trường Đại học Nông Lâm Huế

[22.01.2015 05:02]
Quyết định về việc thành lập hội đồng Thi đua, Khen thưởng trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế nhiệm kỳ 2014 - 2019

[Đã đọc: 1054]
Xem tiếp...

Thông báo về cập nhập lại giảm trừ gia cảnh

[25.11.2014 10:05]
Để thực hiện theo Thông tư 111/2013/TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2013 về việc Hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN (điều 9, chương II quy định về các khoản giảm trừ, người phụ thuộc và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc…).

[Đã đọc: 1097]
Xem tiếp...

Chương trình công tác năm học 2014 - 2015

[18.09.2014 04:36]
Bắt đầu từ 25-08-2014 đến 24-08-2015

[Đã đọc: 1201]
Xem tiếp...

Nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1 năm 2014

[11.06.2014 04:13]
Thực hiện công văn số 496/ ĐHH – TCCB ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế về việc nâng lương đợt I năm 2014 và công văn số 497/ ĐHH – TCCB ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế về việc chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức . Hiện nay bộ phận Tổ chức đã tổng hợp xong danh sách CBVC được xét nâng lương và danh sách CBVC được hưởng Phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1.2014 (file đính kèm).

[Đã đọc: 734]
Xem tiếp...

Tổng hợp các thông tin phục vụ việc tổng hợp thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên năm học 2013-2014

[11.06.2014 04:10]
Thực hiện Quyết định số 716/QĐ-ĐHNL ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc Ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trường Đại học Nông Lâm.

[Đã đọc: 519]
Xem tiếp...

Thông báo Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

[24.04.2014 12:13]
Thực hiện Công văn số 160/ĐHH-KTĐBCLGD của Đại học Huế ngày 24/02/2012 về việc triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng thường xuyên và Công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 08/10/2013 về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Nhà trường đã tiến hành thu thập ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ II năm 2012 – 2013 và học kỳ I năm học 2013 - 2014. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên tham gia trả lời phiếu thu thập thông tin rất thấp, chỉ đạt từ 24% đến 32% so với tổng số sinh viên toàn trường.

[Đã đọc: 607]
Xem tiếp...

Thông báo Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cuối khóa học

[24.04.2014 12:10]
Thực hiện Công văn số 160/ĐHH-KTĐBCLGD của Đại học Huế ngày 24/02/2012 về việc triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng thường xuyên và Công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 08/10/2013 về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Nhà trường tổ chức thu thập ý kiến của sinh viên cuối khóa bằng Phiếu đánh giá toàn khóa học.

[Đã đọc: 605]
Xem tiếp...

Triển khai hệ thống thông tin quản lý

[18.04.2014 11:33]
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và điều hành Đại học Huế và các đơn vị trực thuộc, Trung tâm CNTT đã xây dựng hoàn chỉnh "Hệ thống thông tin quản lý" trên cơ sở kế thừa và phát triển " Hệ thống thông tin lãnh đạo"

[Đã đọc: 572]
Xem tiếp...

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2015

[25.11.2013 12:56]
Thực hiện công văn số 1083/ĐHH-KHCN của Đại Học Huế về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015, Phòng KHCN-HTQT của trường thông báo đến Quý thủ trưởng các đơn vị và cán bộ, giáo viên trong đơn vị về việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2015 cụ thể như sau:

[Đã đọc: 873]
Xem tiếp...

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học

[28.10.2013 06:21]
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học như sau:

[Đã đọc: 825]
Xem tiếp...

Tiêu chí và quy trình bình xét TĐKT năm học 2013

[18.06.2013 11:15]
Vừa qua, Hội đồng thi đua khen thưởng (TĐKT) trường Đại học Nông Lâm Huế đã họp và thống nhất tiêu chí và quy trình bình xét TĐKT năm học 2013.

[Đã đọc: 970]
Xem tiếp...

Xây dựng kế hoạch năm 2014 của các chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ

[07.06.2013 05:33]
Đại học Huế vừa có thông báo về công văn số 3642/BGDDT-KHCNMT ngày 31/5/2013 của Bộ GD&ĐT về việc xây dựng kế hoạch năm 2014 của các chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ.

[Đã đọc: 747]
Xem tiếp...

Phê duyệt danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở ĐHH và hướng dẫn thủ tục tuyển chọn chủ trì đề tài

[04.06.2013 05:45]
Đại Học Huế vừa có quyết định và công văn liên quan đến đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở của Đại học Huế.

[Đã đọc: 670]
Xem tiếp...

Định mức giờ chuẩn giáo viên 2013

[25.05.2013 12:30]
Phòng TCHC kính gửi các đơn vị: Định mức giờ chuẩn của giáo viên toàn trường,
Mong các đ/c Thủ trưởng in ra và thông báo để CB-GV được biết, đối chiếu với khối lượng GD của mình.

[Đã đọc: 757]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6  [sau]

Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.154 giây. Số lần truy cập CSDL: 9
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.