Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Quyết định của BGH Hôm nay, Thứ Sáu ngày 25.05.2018

Quy chế Tổ chức và hoạt động trường ĐHNL 2015

Ngày 22/01/2015, Hiệu trưởng đã ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường ĐHNL, nhiệm kỳ 2014-2019; Xem tiếp...

Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015

[17.09.2014 12:46]
Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 của trường Đại học Nông Lâm Huế như sau:

[Đã đọc: 1292]
Xem tiếp...

Quyết định về việc ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020

[11.09.2014 06:49]
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

[Đã đọc: 945]
Xem tiếp...

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2014

[20.08.2014 05:33]
Căn cứ quyết định số 77/ĐHH ngày 06/12/1996 của Giám đốc Đại học Huế vế việc quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý của Trường Đại học Nông Lâm;

[Đã đọc: 1176]
Xem tiếp...

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2014

[20.08.2014 05:24]
Căn cứ quyết định số 77/ĐHH ngày 06/12/1996 của Giám đốc Đại học Huế vế việc quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý của Trường Đại học Nông Lâm;

[Đã đọc: 1058]
Xem tiếp...

Quy định về tiêu chí và quy trình tuyển dụng viên chức 2014 - ĐHNL

[19.08.2014 05:19]
Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12, ngày 01/01/2012 của Quốc hội nước CHXHCN VN;

[Đã đọc: 616]
Xem tiếp...

Quyết định ban hành quy định về điều kiện, tiêu chí và quy trình tuyển dụng viên chức năm 2014

[19.08.2014 04:38]
Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12, ngày 01/01/2012 của Quốc hội nước CHXHCN VN;

[Đã đọc: 715]
Xem tiếp...

Quyết định ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

[14.07.2014 11:22]
Ngày 10.7, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định về Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc như sau:

[Đã đọc: 497]
Xem tiếp...

Quyết định ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

[14.07.2014 11:19]
Ngày 10.7, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định về Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc như sau:

[Đã đọc: 520]
Xem tiếp...

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014 của trường Đại học Nông Lâm Huế

[04.06.2014 12:40]
Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ năm 2014 của trường Đại học Nông Lâm Huế như sau:

[Đã đọc: 880]
Xem tiếp...

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường Đại học Nông Lâm Huế

[29.05.2014 04:40]
Ngày 16.4.2014, Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Huế ra Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường Đại học Nông Lâm Huế.

[Đã đọc: 555]
Xem tiếp...

Quyết định về việc Chi lương tăng thêm năm 2013

[06.01.2014 12:28]
Ngày 31.12.2013, Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Huế ra Quyết định số 717./QÐ-ÐHNL về việc Chi lương tăng thêm năm 2013.

[Đã đọc: 838]
Xem tiếp...

Quyết định về Chi bổ sung tăng tiền Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 cho CBVC&LĐ

[06.01.2014 12:23]
Ngày 4.1.2014, Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Huế ban hành Quyết định số 02/QÐ-ÐHNL về việc Chi bổ sung tăng tiền Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 cho CBVC&LĐ của trường.

[Đã đọc: 1007]
Xem tiếp...

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức tết Giáp Ngọ 2014

[06.01.2014 10:26]
Ngày 02.1.2014, Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Huế ban hành Quyết định số 01/QÐ-ÐHNL về việc thành lập Ban tổ chức tết Giáp Ngọ 2014.

[Đã đọc: 858]
Xem tiếp...

Quyết định về điều chỉnh và bổ sung Quy định về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giáo viên Trường Đại học Nông Lâm

[02.01.2014 05:01]
Ngày 30.12, Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Huế ban hành Quyết định về việc điều chỉnh và bổ sung Quy định về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giáo viên Trường Đại học Nông Lâm như sau:

[Đã đọc: 760]
Xem tiếp...

TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 10/ 2013 VÀ KẾ HOẠCH 11/2013

[08.11.2013 05:27]
Phòng TC-HC tổng hợp các báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 10/2013 như sau:

[Đã đọc: 1151]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3  [sau]

Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.172 giây. Số lần truy cập CSDL: 9
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.