Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Tuyển sinh Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22.06.2018

Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2011 của Trường Đại học Nông Lâm Huế

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM
Căn cứ quyết định số 77/ÐHH ngày 06 /12 /1996 của Giám đốc Ðại học Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý của trường Ðại học Nông Lâm;
Căn cứ quyết định số 7849/QÐ-BGD& ÐT ngày 29/10/2009 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Ðại học Nông Lâm Huế nhiệm kỳ 2009 - 2014;
Căn cứ Quyết định số: 1834/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thanh tra công tác in sao đề thi, coi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.
Xem tiếp...

Thông báo về việc đăng ký dự tuyển đi đào tạo SĐH tại nước ngoài bằng NSNN năm 2011

[21.03.2011 09:24]
Ngày 1.3, Bộ Giáo dục & Đào tạo ra thông báo số 66/TB-BGD ĐT về tuyển sinh đi đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2011. Theo đó, CBVC&LĐ trường ĐHNL Huế muốn dự tuyển phải thực hiện các quy trình sau:

[Đã đọc: 1330]
Xem tiếp...

Quyết định về việc thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011

[16.02.2011 09:34]
....

[Đã đọc: 1290]
Xem tiếp...

Quyết định về việc thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011

[16.02.2011 09:15]
Căn cứ kết luận tại cuộc họp thủ trưởng thường kỳ tháng 02/2011 và theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính. Ngày 15.02.2011, Hiệu trưởng Trường ĐHNL đã ra quyết đinh số 93/QĐ-ĐHNL về việc thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011.

Nội dung như sau:

[Đã đọc: 1304]
Xem tiếp...

Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.061 giây. Số lần truy cập CSDL: 9
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.