Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Đảng ủy Đại học Nông lâm Hôm nay, Thứ Sáu ngày 25.05.2018

Hướng dẫn Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2015-2017

Hướng dẫn Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2015-2017 Xem tiếp...

Nghị quyết Đảng ủy về việc bổ nhiệm Phó trưởng khoa, Phòng, Viện nghiên cứu nhiệm kỳ 2014 - 2019

[06.01.2015 10:57]
Nghị quyết Đảng ủy số 24-NQ/ĐU Về việc bổ nhiệm Phó trưởng khoa, Phòng, Viện nghiên cứu nhiệm kỳ 2014 - 2019
[Đã đọc: 996]
Xem tiếp...

Các Nghị quyết về nhân sự của Đảng ủy Trường ĐH Nông Lâm Huế 2014

[24.12.2014 12:24]
Các Chi bộ phổ biến nội dung các Nghị quyết trong sinh hoạt chi bộ định kỳ để toàn thể các đồng chí đảng viên được biết.

[Đã đọc: 1046]
Xem tiếp...

Nghị quyết đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2014 Và một số chủ trương công tác tháng 11+12/2014

[31.10.2014 12:36]
Nghị quyết đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2014, một số chủ trương công tác tháng 11+12/2014 như sau:

[Đã đọc: 978]
Xem tiếp...

Nghị quyết Đảng ủy tháng 9 – 2014

[18.09.2014 04:20]
Đánh giá tình hình lãnh đạo 7+8/2014,
Chủ trương lãnh đạo công tác tháng 9/2014

[Đã đọc: 527]
Xem tiếp...

Thông báo về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 của Đảng bộ Đại học Nông Lâm

[24.04.2012 20:09]
Kính gửi: Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm

[Đã đọc: 1487]
Xem tiếp...

Kế hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XI

[01.10.2011 09:59]
Để thực hiện Kế hoạch số: 04- KH/ĐU ngày 26 tháng 4 năm 2011 của đảng ủy đại học Huế về Tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Công văn số: 251– CV/TU ngày 16 tháng 08 năm 2011 của Đảng ủy Đại học Huế về việc Tuyên truyền về tình hình Biển Đông. Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm thông báo các chi bộ kế hoạch học tập như sau:

[Đã đọc: 736]
Xem tiếp...

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

[12.07.2011 08:56]
Ngày 14-5-2011, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạp chí Cộng sản Điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

[Đã đọc: 1227]
Xem tiếp...

Nghị quyết Đảng ủy ĐHNL tháng 7+8-2011

[12.07.2011 08:53]
Nghị quyết Đảng uỷ trường ĐHNL Số: 06/NQ-ĐHNL ngày 30 tháng 6 năm 2011

[Đã đọc: 999]
Xem tiếp...

Biên bản họp Đảng ủy và Nghị quyết tháng 05

[12.05.2011 06:52]
Biên bản họp Đảng ủy và Nghị quyết tháng 05 của Đảng ủy Đại học Nông Lâm Huế như sau:

[Đã đọc: 1393]
Xem tiếp...

Danh sách chi ủy các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nông lâm nhiệm kỳ 2010-2013

[16.02.2011 15:05]
VP Đảng ủy đưa ra danh sách chi ủy của 14 Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2013 như sau:

[Đã đọc: 714]
Xem tiếp...

BIÊN BẢN HỌP ĐẢNG ỦY VÀ NGHỊ QUYẾT THÁNG 01

[27.01.2011 15:07]
BIÊN BẢN HỌP ĐẢNG ỦY VÀ NGHỊ QUYẾT THÁNG 01
Số: 01/NQ-ĐUĐHNL (Ngày 25/01/2011)
Chủ trì: đ/c Nguyễn Minh Hiếu - Bí thư đảng ủy.
Có mặt: 17/17 Đảng ủy viên

[Đã đọc: 3827]
Xem tiếp...

Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.106 giây. Số lần truy cập CSDL: 9
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.