Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Các đơn vị Hôm nay, Thứ Sáu ngày 25.05.2018

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Tổ chức Hành chính_TS. Nguyễn Tiến Long

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Tổ chức Hành chính_TS. Nguyễn Tiến Long Xem tiếp...

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) 09.01.2012 08:19
TT Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ NLN (CARD) 09.01.2012 08:20
TT Biến đổi khí hậu miền Trung VN (CCCSC) 09.01.2012 08:20
Viện Nghiên cứu phát triển 09.01.2012 08:34

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Công tác sinh viên_ThS. Nguyễn Nam Quang

[21.07.2015 04:17]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Công tác sinh viên_ThS. Nguyễn Nam Quang
[Đã đọc: 391]
Xem tiếp...

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Đào tạo đại học_TS. Trần Thanh Đức

[21.07.2015 04:19]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Đào tạo đại học_TS. Trần Thanh Đức
[Đã đọc: 424]
Xem tiếp...

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Đào tạo Sau đại học_TS. Nguyễn Tiến Long (CKCN)

[22.07.2015 05:00]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Đào tạo Sau đại học_TS. Nguyễn Tiến Long (CKCN)
[Đã đọc: 392]
Xem tiếp...

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Kế hoạch Tài chính

[17.06.2013 11:38]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Kế hoạch Tài chính
[Đã đọc: 1938]
Xem tiếp...

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục_TS. Nguyễn Văn Đức

[22.07.2015 05:05]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục_TS. Nguyễn Văn Đức
[Đã đọc: 405]
Xem tiếp...

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Khoa học Công nghệ-Hợp tác quốc tế_TS. Nguyễn Hồ Lam

[22.07.2015 05:06]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Khoa học Công nghệ-Hợp tác quốc tế_TS. Nguyễn Hồ Lam
[Đã đọc: 371]
Xem tiếp...

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Tổ chức Hành chính_TS. Đinh Vương Hùng

[22.07.2015 05:08]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Tổ chức Hành chính_TS. Đinh Vương Hùng
[Đã đọc: 394]
Xem tiếp...

Trung tâm Thông tin - Thư viện kỷ niệm 2 năm thành lập (5/1/2010-5/1/2012)

[05.01.2012 13:52]
Trung tâm Thông tin - Thư viện (LIC) trường Đại học Nông Lâm Huế tiền thân là Thư viện trực thuộc Phòng Quản lý Khoa học- Đối ngoại và được tách ra thành một đơn vị độc lập từ tháng 8 năm 1996. Ngày 5/1/2010, Trung tâm Thông tin – Thư viện được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế với chức năng, nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm thực hiện công tác thông tin, thư viện trong nhà trường.

[Đã đọc: 661]
Xem tiếp...
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.071 giây. Số lần truy cập CSDL: 25
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.