Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Các Khoa » Khoa TND&MTNN Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22.06.2018

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN khoa TNĐ&MTNN_TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN khoa TNĐ&MTNN_TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh Xem tiếp...

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN khoa TNĐ&MTNN_TS. Phạm Hữu Tỵ

[20.07.2015 11:09]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN khoa TNĐ&MTNN_TS. Phạm Hữu Tỵ
[Đã đọc: 1047]
Xem tiếp...

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN khoa TNĐ&MTNN_TS. Nguyễn Hữu Ngữ

[20.07.2015 11:08]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN khoa TNĐ&MTNN_TS. Nguyễn Hữu Ngữ
[Đã đọc: 1043]
Xem tiếp...

Lý lịch khoa học của TS. Trần Thanh Đức

[10.06.2013 07:27]
Lý lịch khoa học của TS. Trần Thanh Đức
[Đã đọc: 1454]
Xem tiếp...

Lý lịch khoa học của PGS.TS Huỳnh Văn Chương_EN version

[03.06.2013 11:41]
...

[Đã đọc: 819]
Xem tiếp...

Lý lịch khoa học của PGS.TS Huỳnh Văn Chương_VIE version

[03.06.2013 11:00]
...
[Đã đọc: 2380]
Xem tiếp...

Quyết định về việc công tác bổ nhiệm cán bộ, nhiệm kỳ 2009 - 2014

[16.02.2011 07:33]
Căn cứ quyết định số 77/ÐHH ngày 06 /12 /1996 của Giám đốc Ðại học Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý của trường Ðại học Nông Lâm;

[Đã đọc: 1095]
Xem tiếp...

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN khoa TNĐ&MTNN

[24.09.2010 10:34]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN khoa TNĐ&MTNN
[Đã đọc: 4846]
Xem tiếp...

Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.073 giây. Số lần truy cập CSDL: 9
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.