Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Phó hiệu trưởng
03.08.2010

PGS. TS. Phùng Thăng Long: Phó Hiệu trưởng
New Page 1 Untitled Document

1. Họ và tên:  PHÙNG THĂNG LONG  

                                                                                                            

2. Năm sinh:   8/8/1962                                  

3. Nam/Nữ: Nam

4. Chức danh:  PGS                                         

Năm được phong: 2006

Học vị:       Tiến sỹ                                     

Năm đạt học vị: 2001

Chuyên ngành: Chăn nuôi

5. Chức danh nghiên cứu:                                Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

6. Địa chỉ nhà riêng: 52 Chu Văn An, Huế

7. Điện thoại: CQ: 054.3524077;     NR:  054-3823531    ; Mobile: 090-5052719

8. Fax: 054-5524923                         E-mail:thanglong@huaf.edu.vn

9. Cơ quan - nơi  làm việc của cán bộ khoa học

Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS. Nguyễn Minh Hiếu

Địa chỉ cơ quan: 102 Phùng Hưng,  Huế;            Điện thoại cơ quan: 3522535

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

ĐH Nông nghiệp II,

Hà Bắc

Chăn nuôi

1985

Thạc sỹ

ĐH Obihiro (Nhật bản)

Chăn nuôi

1998

Tiến sỹ

ĐH Iwate (Nhật bản)

Chăn nuôi

2001

Thực tập sinh khoa học

ĐH Obihiro (Nhật bản)

Công nghệ sinh học

(Gene cloning)

2006

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

1985 - 1986

Trợ giảng Khoa

Khoa CNTY, Đại học Nông Lâm Huế

102 Phùng Hưng, Huế

1986 - 1988 

Bộ đội

Sư đoàn 304

Binh đoàn Hương giang

Hữu Lũng, Lạng Sơn

1988 - 1994

Giảng viên

Khoa CNTY, Đại học Nông Lâm Huế

102 Phùng Hưng, Huế

1994 - 1996

Thực tập sinh

Trường ĐH Obihiro

Nhật Bản

1996 - 1998

Học Cao học

Trường ĐH Obihiro

Nhật Bản

1998 - 2001

Nghiên cứu sinh

Trường ĐH Iwate

Nhật Bản

4/2001-3/2005

Giảng viên, Trưởng Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa

Khoa CNTY, Đại học Nông Lâm Huế

102 Phùng Hưng, Huế

4/2005 -1/2007

Giảng viên, Chi ủy viên,  Phó trưởng khoa Chăn nuôi Thú Y

Khoa CNTY, Đại học Nông Lâm Huế

102 Phùng Hưng, Huế

2/2007-12/2009

Giảng viên, Chi ủy viên, Trưởng Phòng Quản lý Khoa học - Đối ngoại

Phòng KHCN-HTQT

102 Phùng Hưng, Huế

 1/2010 - 15/5/2013  Giảng viên, Đảng ủy viên, Trưởng Phòng KHCN-HTQT  Phòng KHCN-HTQT  102 Phùng Hưng, Huế
 16/5/2013 - Nay  Giảng viên, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng    102 Phùng Hưng, Huế

12. Các công trình KHCN công bố chủ yếu

(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm

công bố

I

TIẾNG VIỆT

     

1

Ảnh hưởng của việc sử dụng Clenbuterol trong thức ăn lên năng suất và phẩm chất thịt ở lợn

Phùng Thăng Long

Kỷ yếu kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ nông lâm nghiệp 2000-2002 (Trường Đại học Nông Lâm Huế, Nhà XBNN).  tr.195-200

2002

2

Hiện trạng chăn nuôi gà và lợn tại các vùng sinh thái nông nghiệp khác nhau ở tỉnh Quảng Trị

Lê Đức Ngoan, Phùng Thăng Long và Lê Đình Phùng

Kỷ yếu kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ nông lâm nghiệp 2000-2002 (Trường ĐH Nông Lâm Huế, Nhà XBNN) tr.236-243

2002

3

Nghiên cứu ảnh hưởng các mức protein khác nhau trong khẩu phần đến khả năng sản xuất và phẩm chất thịt xẻ của lợn lai (Móng Cái x Yorkshire) x Yorkshire.

Phùng Thăng Long và CTV

Tạp chí NN&PTNT, số 6/2003, tr. 714-715

2003

4

Khả năng sinh sản của lợn nái Móng cái phối tinh Pietrain, đặc điểm sinh trưởng và sức sản xuất thịt của con lai F1.

Phùng Thăng Long

Tạp chí NN&PTNT, số 11/2003

2003

5

Nghiên cứu ảnh hưởng các mức protein khác nhau trong khẩu phần đến khả năng sản xuất và phẩm chất thịt xẻ của lợn lai (Landrace x Yorkshire ) xYorkshire.

Phùng Thăng Long

Tạp chí NN&PTNT, số 1/2004

2004

6

Nghiên cứu khả năng sản xuất và chất lượng thịt xẻ của lợn lai (Móng Cái x Yorkshire) x Pietrain

Phùng Thăng Long

Tạp chí NN&PTNT, số 5/2004

2004

7

 Nghiên cứu khả năng sản xuất thịt của một số tổ hợp lợn lai ngoại x ngoại ở miền Trung.

Phùng Thăng Long, Trần Văn Hạnh

Tạp chí NN&PTNT, số 60, kỳ 2, tháng 5/2005, tr. 29-30 và 36

2005

8

Ảnh hưởng của việc sử dụng GHRP-2 đối với lợn lên các chỉ tiêu năng suất và phẩm chất thịt xẻ

Phùng Thăng Long

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, số 29/2005, tr 45-49.

2005

9

Khảo sát gen ty thể NAD1 của lợn mọi Vân Pa (Việt Nam).

Phùng Thăng Long, Đinh Thị Bích Lân, Lê Thanh Hòa

Tạp chí NN&PTNT, số 71, kỳ 1, tháng 11/2005, tr. 52-54.

2005

10

Nghiên cứu khả năng sản xuất thịt của một số tổ hợp lợn lai 3/4 máu ngoại ở miền Trung

Phùng Thăng Long

Tạp chí NN&PTNT, số 59/ kỳ 1, tháng 5, tr. 40-41.

2005

11

Nghiên cứu đặc điểm sinh lý sinh sản và một số tính trạng sinh sản cơ bản của lợn nái lai F1(Yorkshire x Móng Cái) và F1 (Pietrain x Móng Cái) nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phùng Thăng Long

Tạp chí NN&PTNT, số 77+78, kỳ 1+2, tháng 2, tr. 86-87 và 104.

2006

12

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, sức sản xuất thịt của tổ hợp lợn lai 3/4 máu ngoại Duroc x (Pietrain x Móng Cái)

Phùng Thăng Long

Tạp chí NN&PTNT, số tháng 4, tr. 23-25.

2007

13

Hiện trạng và các giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, hiệu quả chăn nuôi lợn thịt tại huyện Quảng trạch, tỉnh Quảng Bình

Phùng Thăng Long,

Hoàng Mạnh Quân,

Lê Đình Phùng

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, số 52

2009

14

Nghiên cứu sản xuất que chuẩn đoán nhanh bệnh do Toxoplasma Gondii gây ra ở người và gia súc

Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Nguyễn Hoàng Lộc, Giang Thanh Nhã, Nguyễn Quang Vinh, Trần Thúy Lan

Tạp chí Kỹ thuật thú y, tập XVI số 6, tr. 56-61

2009

15

Sinh trưởng, sức sản xuất thịt của lợn lai Pietrain x (Yorkshire x Móng Cái) nuôi bằng nguồn thức ăn sẵn có trong nông hộ ở Quảng Trị

Phùng Thăng Long, Nguyễn Phú Quốc

Tạp chí NN&PTNT, số 139,  tr. 76-79

2009

16

Khả năng sinh sản của lợn nái lai Pietrain x (Yorkshire x Móng Cái) và sức sản xuất thịt của con lai Duroc x Pietrain x (Yorkshire x Móng Cái)

Phùng Thăng Long, Lê Đức Thạo, Hoàng Ngọc Bình.

Tạp chí NN&PTNT, số 161-162,  tr. 104-110.

2011

17

Ảnh hưởng của beta-glucan trong khẩu phần ăn đến sinh trưởng và đáp ứng kháng thể kháng Mycoplasma Hyopneumoniae ở lợn con sau cai sữa.

Phùng Thăng Long, Đinh Thị Bích Lân và Hoàng Thị Như Hằng

Tạp chí NN&PTNT, số 171,  tr. 52-57.

2011

18

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và sức xuất thịt của tổ hợp lợn lai ba giống ngoại Pietrain x (Landrace x Yorkshire) ở Thừa Thiên Huế

Phùng Thăng Long

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, số 67, tr. 51-59

2011

19

Kết quả nghiên cứu bước đầu về ảnh hưởng của các mức bã bia tươi trong khẩu phần lợn nái F1 (Pietrain x Móng Cái) mang thai đến khả năng sinh sản của lợn nái và sinh trưởng của lợn con theo mẹ 

 Phùng Thăng Long, Lê Đức Thạo, Nguyễn Hữu Cường

Tạp chí NN&PTNT,

Số: Chuyên đề , Trang: 32-37.

2012

20

 Ảnh hưởng của các mức bã bia tươi trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng và sức sản xuất thịt của lợn lai Duroc x (Pietrain x Móng Cái).

 Phùng Thăng Long, Lê Đức Thạo, Lê Đình Phùng

Tạp chí khoa học, Đại học Huế , Tập:71 , Số:2 , Trang:213-222.

2012

21

  Khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt của lợn lai thương phẩm Duroc x C22 và Duroc x CA trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp

 Lê Đình Phùng, Nguyễn Thị Thanh,Lê Lan Phương, Phùng Thăng Long

Tạp chí NN&PTNT,

 Số: Chuyên đề , Trang: 23-31.

2012

22

Nghiên cứu mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus và Streptococcus spp.phân lậptừ đàn lợn thịt nuôi trong các trang trại ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Lê Đức Thạo, Huỳnh Văn Chương, Trần Thúy Lan, Lê Quốc Việt, Lã Văn Kính

Tạp chí NN&PTNT,

 Số: Chuyên đề tháng 10, Trang: 79-83.

2012

23

Đánh giá hiệu quả của các chất tẩy rửa trong việc làm sạch chuồng nuôi của lợn trước khi sát trùng

Phùng Thăng Long, Đinh Thị Bích Lân, Lê Đức Thạo, Huỳnh Văn Chương, Đặng Thị Hương, Lê Quốc Việt, Lã Văn Kính

Tạp chí NN&PTNT,

 Số: Chuyên đề tháng 10, Trang: 84-88.

2012

II

TIẾNG ANH, TIẾNG NHẬT

     

1

肥育豚におけるクレンブ

テロール投与が産肉性及

び血液代謝像に及ぼす影

Phùng Thăng Long  và CS

北海道蓄産学会報

(Animal science and agriculture

Hokkaido)

1998

2

ブタに対する成長ホルモ

ン放出ペプチド(GHRP-2の飼料中および経口投与が成長ホルモン(GH) 放出に及ぼす影響

Phùng Thăng Long  và CS

北海道蓄産学会報

(Animal science and agriculture

Hokkaido)

2000

3

ホルスタイン種去勢育成

牛と肥育牛に対するイン

スリン投与が血漿レプチ

ン濃度と飼料摂取量に

及ぼす影響

Phùng Thăng Long  và CS

北海道蓄産学会報

(Animal science and agriculture

Hokkaido)

2000

4

羊におけるエネルー改善

とKP102投与が血漿

IGF-1, IGFBPs及び肝臓

GH受容体にぼす影響

Phùng Thăng Long  và CS

日本蓄産学会第

97回大会講演要旨

2000

5

ブタの産肉成績及びGH放出に及ぼす成長ホルモン放出ペプチド(GHRP-2)投与の影響

Phùng Thăng Long  và CS

日本蓄産学会第

97回大会講演要旨

2000

6

The effects of growth hormone-releasing peptide-2 (GHRP-2) on the release of growth hormone and growth performance in swine.

Phung T.L., Inoue H., Nou V., Lee H.G., Vega R.A., Matsunaga N., Hidaka S., Kuwayama H., Hidari H.

Domestic Animal Endocrinology; 18:279-291

2000

7

Changes in plasma insulin-like growth factor (IGF)-1, IGF binding protein (IGFBP)-2 and IGFBP-3 during fasting in Holstein adult steers and calves.

Lee H.G., Vega R.A., Phung T.L., Matsunaga N., Kuwayama H., Hidari H.

Animal Science Journal; 71:178-188

2000

8

The effect of growth hormone-releasing peptide-2 (KP102) administration on plasma insulin-like growth factor (IGF)-1 and IGF-binding proteins in Holstein steers on different planes of nutrition.

Lee H.G., Vega R.A., Phung T.L., Matsunaga N., Kuwayama H., Hidari H.

Domestic Animal Endocrinology; 18:293-308

2000

9

Effects of the administration of growth hormone-releasing peptide-2 (GHRP-2) orally by gavage and in feed on growth hormone release in swine.

Phung T.L., Sasaki A., Lee H.G., Vega R.A., Matsunaga N., Hidaka S., Kuwayama H., Hidari H.

Domestic Animal Endocrinology; 20:9-19

2001

10

肥育豚に対するGHRP-2

成長皮下投与が産肉成績

に及ぼす影響

Phùng Thăng Long  và CS

日本蓄産学会第

98回大会講演要旨,

2001

11

Growth hormone-releasing peptide-2 (GHRP-2) acts synergistically with growth hormone-releasing hormone (GHRH) to release growth hormone (GH) in swine.

Phung T.L., Matsunaga N., Hidaka S., Kuwayama H., Hidari H.

Animal Science Journal; 72:315-321

2001

12

Characterization of growth hormone secretion to growth hormone-releasing peptide-2 in domestic animal- a review.

Roh S.G.,Lee H.G., Phung T.L., Hidari H.

Asian-Australian Journal Animal Science; 15: 757-766.

2002

13

ベトナムにおける酪農乳製品の需給と生乳生産

Phung Thang Long and Dinh Thi Bich Lan

酪総研(Nhật); 288:10

2003

14

ベトナムにおける品種構成と乳牛飼料動向

Phung Thang Long and Dinh Thi Bich Lan

酪総研(Nhật); 289:10

2003

15

ベトナムにおける酪農

酪農振興計画達成の課題と解決第

Phung Thang Long and Dinh Thi Bich Lan

酪総研(Nhật); 290:9

2003

16

Economic development and plans for reforestation in Coastal provinces of Central Vietnam.   

Hoang Manh Quan and Phung Thang Long

Workshop proceedings, ChuoUniv., Japan, p.1-10

2003

17

mtDNA variation in Vietnamese pigs, with particular emphasis on the genetic relationship between wild boars from Vietnam and Ryukyu Islands.

Naotaka Ishiguro, Motoki Sasaki, Mitsuhiro Iwasa, Nobuo Shigehara, Hitomi Hongo, Tomoko Anezaki, Vu The Long, Dinh Thi Bich Lan and Phung Thang Long.

Mammal Study 33:51-58.

2008

18

Molecular Epidemiological Survey of Theileria orientalis in Thua Thien Hue Province, Vietnam.

Altangerel KHUKHUU, Dinh Thi Bich LAN, Phung Thang LONG, Akio UENO, Yan LI, Yuzi LUO, Alan Caine Costa de MACEDO, Kotaro MATSUMOTO, Hisashi INOKUMA, Shin-Ichiro KAWAZU, Ikuo IGARASHI, Xuenan XUAN and Naoaki YOKOYAMA

J. Vet. Med. Sci. 73 (5), 701-705

2011

19

  Cloning and Expression of Genes Encoding F107-C and K88-1NT Fimbrial Proteins of Enterotoxigenic Escherichia coli from Piglets

  Nguyễn Hoàng Lộc, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Trần Thúy Lan, Lê Quốc Việt, Lê Đức Thạo, Hoàng Tấn Quảng, Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long

Indian J Microbiol. DOI 10.1007/s12088-013-0386-z.

2013

13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệđã được cấp (nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

     
     

14. Số công trình  được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

1

Nghiên cứu sử dụng lợn đực giống Pietrain và Duroc phát triển lợn lai có năng suất và tỷ lệ nạc cao ở tỉnh Thừa Thiên Huế

-  Tập huấn chuyển giao kỹ thuật một số huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế (Phú vang, Hương Thủy, Quảng điền, Hương trà, Phong điền...)

2004- nay

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia

(trong 5 năm gần đây  - nếu có)

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã chủ trì 

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu biện pháp nâng cao năng suất và chất lượng thịt lợn phù hợp với điều kiện chăn nuôi miền Trung (ĐT)

2004-2005

Đề tài trọng điểm cấp Bộ

mã số: B2004-08-05-TĐ

Đã nghiệm thu

Xếp loại tốt

Hoàn thiện công nghệ sản xuất lợn lai F1(Y x MC) và lợn lai 3/4 máu ngoại có tỷ lệ nạc cao phục vụ phát triển chăn nuôi miền Trung (DA SXTN)

2004-2006

Dự án SXTN cấp Bộ

mã số: B2004-08-04-DA

Đã nghiệm thu

Xếp loại tốt

Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển tạo thương hiệu cho sản phẩm lợn lai 3/4 máu ngoại Pietrain x (Yorkshire x Móng Cái) và Duroc x (Pietrain x Móng Cái) nuôi thịt có năng suất và tỷ lệ nạc cao ở Thừa Thiên Huế (ĐA)

2007

Đề án tạo sản phẩm Đại học Huế

Đã nghiệm thu

Xếp loại tốt

Hoàn thiện qui trình công nghệ sản xuất lợn lai 3/4 máu ngoại Duroc x (Pietrain x Móng Cái) phục vụ phát triển chăn nuôi lợn hướng nạc ở Miền Trung

2010-2011

Dự án SXTN độc lập cấp nhà nước

Đã nghiệm thu

Xếp loại Khá

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã tham gia 

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu chọn lọc tạo dòng lợn cao sản và xác định các tổ hợp lai thích hợp trong hệ thống giống

(ĐT)

2001-2005

Chương trình chọn tạo giống cây trồng vật nuôi,

Bộ NN&PTNT

(Đề tài nhánh)

Đã nghiệm thu

Xếp loại Khá

Nghiên cứu xây dựng mô hình chăn nuôi thâm canh gà lợn ở nông hộ trên các vùng sinh thái Quảng Trị

2002-2003

Đề tài cấp tỉnh Quảng Trị

Đã nghiệm thu

Xếp loại Khá

Nghiên cứu tạo một số dòng đặc trưng và xây dựng chương trình lai hiệu quả phù hợp với điều kiện chăn nuôi khác nhau (ĐT)

2006-2010

Đề tài cấp Bộ

Bộ NN&PTNT

(Đề tài nhánh)

Đã nghiệm thu

Xếp loại Khá

Xây dựng mô hình chăn nuôi bò bán thâm canh và lợn hướng nạc nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nông dân ở huyện Quảng trạch, tỉnh Quảng bình

2007-2008

Đề tài trọng điểm cấp Bộ

mã số: B2007-DHH02-TĐ18

Đã nghiệm thu

Xếp loại Tốt

Nghiên cứu sản xuất que chuẩn đoán nhanh bệnh ký sinh trùng Toxoplasma Gondii ở người và gia súc

2008-2009

Đề tài trọng điểm cấp Bộ

mã số: B2008-DHH08-03 TĐ

Đã nghiệm thu

Xếp loại Tốt

Nghiên cứu các giải pháp KHCN, tổ chức quản lý chăn nuôi lợn thịt đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đạt hiệu quả kinh tế cao

2011-2013

Đề tài Độc lập cấp Nhà Nước,  ĐTĐL.2011-T/05

(Đề tài nhánh)

Đang thực hiện

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ của bệnh do Cryptosporidium parvum gây ra ở bò lây sang người và xây dựng quy trình chẩn đoán nhanh

2011-2013

Đề tài Độc lập cấp Nhà Nước, 13/2011-T/HĐ- ĐTĐL

(Đề tài nhánh)

Đang thực hiện

Nghiên cứu tạo kháng nguyên bám dính tái tổ hợp để sản xuất kít chẩn đoán và vắc xin phòng bệnh do E. Coli gây ra ở lợn

2011-2013

Đề tài Độc lập cấp Nhà Nước. 02/ĐTĐL/2011-T/29/HĐ

(Đề tài nhánh)

Đang thực hiện

       

16. Giải thưởng

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... - nếu có)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

Giải Nhất, giải thưởng sáng tạo kỹ thuật thành Phố Hồ Chí Minh năm 2006

2007

2

Giải Ba, giải thưởng sáng tạo khoa học tỉnh Thừa Thiên Huế  năm 2007

2007

3

Giải B, giải thưởng KHCN Cố đô lần thứ 2 năm 2011

2011

4

Giải Nhất, giải thưởng sáng tạo khoa học Công nghệ  tỉnh Thừa Thiên Huế  lần thứ VI, năm 2012

2012URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=6

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn