Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Thông báo: Kết quả bình xét TĐKT năm học 2014 - 2015
11.08.2015

Căn cứ vào kết quả Đánh giá viên chức và Bình xét TĐKT năm học 2014 – 2015 tại các đơn vị trực thuộc.
Căn cứ vào kết quả Đánh giá viên chức và Bình xét TĐKT năm học 2014 – 2015 của Hội đồng TĐKT nhà trường, phiên họp ngày 07 tháng 8 năm 2015.
Thường trực Hội đồng TĐKT thông báo kết quả bình xét TĐKT năm học 2014 – 2015 của Trường Đại học Nông Lâm.
Xem chi tiết kết quả Đánh giá viên chức và Bình xét TĐKT năm học 2014 - 2015 tại ĐÂY


URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=599

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn