Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN khoa TNĐ&MTNN_TS. Phạm Hữu Tỵ
20.07.2015

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN khoa TNĐ&MTNN_TS. Phạm Hữu Tỵ
Họ và tên Phạm Hữu Tỵ
Giới tính Nam
Năm sinh 1978
Đơn vị Trường Đại học Nông lâm
Khoa/Phòng/Ban Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Lĩnh vực nghiên cứu Quản lý đất đai, GIS và viễn thám
Chuyên môn giảng dạy 1. Quản lý tài nguyên nước 2. GIS cho ngành quản lý đất đai 3. Phương pháp giao tiếp cho ngành Quản lý thị trường bất động sản 4.Anh văn chuyên ngành quản lý đất đai
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2014)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo
Địa chỉ , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email phamhuuty@huaf.edu.vn
Công trình 5 Đề tài9 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 21:25:19 08-02-2015


URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=582

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn