Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN khoa TNĐ&MTNN_TS. Nguyễn Hữu Ngữ
20.07.2015

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN khoa TNĐ&MTNN_TS. Nguyễn Hữu Ngữ
Họ và tên Nguyễn Hữu Ngữ
Giới tính Nam
Năm sinh 1977
Đơn vị Trường Đại học Nông lâm
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Natural Resources Management), Biến đổi khí hậu (Climate Change)
Chuyên môn giảng dạy Quy hoạch sử dụng đất (Land Use Planning), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội (Master Planning)
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2010)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Khoa học môi trường
Địa chỉ Trường Đại học Nông Lâm Huế
Điện thoại 094-494-8585
Email nguyenhuunguwx@huaf.edu.vn
Công trình 14 Đề tài4 Sách & Giáo trình87 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 10:07:29 15-06-2015


URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=581

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn