Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa Nông học_PGS.TS Trần Thị Thu Hà
20.07.2015

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa Nông học_PGS.TS Trần Thị Thu Hà
Họ và tên Trần Thị Thu Hà
Giới tính Nữ
Năm sinh 1972
Đơn vị Trường Đại học Nông lâm
Khoa/Phòng/Ban Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Lĩnh vực nghiên cứu Bệnh cây trồng, phòng trừ sinh học, thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và nông nghiệp hữu cơ
Chuyên môn giảng dạy Bệnh cây nông nghiệp, bệnh cây chuyên khoa, dịch tễ học BVTV
Chức danh Phó giáo sư (2012)
Bằng cấp Tiến sĩ (2007)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Bảo vệ thực vật
Địa chỉ 39/250 Phan Bội Châu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email tranha72@gmail.com
Công trình 9 Đề tài3 Sách & Giáo trình37 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 14:01:31 12-03-2014


URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=580

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn