Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Hướng dẫn Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2015-2017
20.03.2015

Hướng dẫn Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2015-2017

1. Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế)

2. Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (Đảng ủy Đại học Huế)

3. Hướng dẫn Đại hội các chi bộ

4. Biểu mẫu Đại hội chi bộURL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=561

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn