Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Quy chế Tổ chức và hoạt động trường ĐHNL 2015
26.01.2015

Ngày 22/01/2015, Hiệu trưởng đã ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường ĐHNL, nhiệm kỳ 2014-2019;
Sau một thời gian Ban soạn thảo đã làm việc và nhận được 10 góp ý; Tổ thư ký đã tổng hợp đầy đủ và chỉnh sửa phù hợp cả về nội dung và thể thức văn bản, trên cơ sở tham khảo 05 Bản quy chế của ĐHH và các đơn vị khác. Nội dung chi tiết vui lòng xem file kèm theo.
- Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động.
- Quy chế Tổ chức và hoạt động.URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=559

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn