Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Nghị quyết Đảng ủy về việc bổ nhiệm Phó trưởng khoa, Phòng, Viện nghiên cứu nhiệm kỳ 2014 - 2019
06.01.2015

Nghị quyết Đảng ủy số 24-NQ/ĐU Về việc bổ nhiệm Phó trưởng khoa, Phòng, Viện nghiên cứu nhiệm kỳ 2014 - 2019
Ngày 31 tháng 12 năm 2014 Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm đã tiến hành họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn An - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.
- Tổng số Đảng ủy viên:  15 đồng chí
- Có mặt:  13 đồng chí
- Vắng:  02 đồng chí (có lý do)
Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm phó trưởng khoa, phòng, Viện Nghiên cứu phát triển trực thuộc trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2014 – 2019
Chi tiết vui lòng xem file kèm theo .URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=555

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn