Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Các Nghị quyết về nhân sự của Đảng ủy Trường ĐH Nông Lâm Huế 2014
24.12.2014

Các Chi bộ phổ biến nội dung các Nghị quyết trong sinh hoạt chi bộ định kỳ để toàn thể các đồng chí đảng viên được biết.

  1. Nghị quyết Đảng ủy ĐHNL tháng 11 + 12 – 2014.

  2. Nghị quyết Đảng ủy ĐHNL điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhân sự Đảng ủy.

  3. Nghị quyết Đảng ủy ĐHNL số 19.

  4. Nghị quyết Đảng ủy ĐHNL số 20.

  5. Nghị quyết Đảng ủy ĐHNL số 21.

  6. Nghị quyết Đảng ủy ĐHNL số 22.URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=554

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn