Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Thông báo về cập nhập lại giảm trừ gia cảnh
25.11.2014

Để thực hiện theo Thông tư 111/2013/TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2013 về việc Hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN (điều 9, chương II quy định về các khoản giảm trừ, người phụ thuộc và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc…).
     Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ và giáo viên có thay đổi ( tăng hoặc giảm) người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh thì phải thực hiện việc đăng ký thay đổi với cơ quan thuế. Đồng thời những cán bộ và giáo viên nào chưa có mã số thuế thì phải làm mã số thuế tại cơ quan thuế.

     Thời hạn nộp cho Phòng KHTC là trước 10/12/2014 (đ/c Lê Thị Mai Hương).

     Sau thời gian trên, nếu cán bộ và giáo viên nào không đối chiếu người phụ thuộc thì phòng KHTC sẽ xem số liệu cũ là đúng. Cán bộ và giáo viên phải tự chịu trách nhiệm về việc kê khai người phụ thuộc với Cục thuế.

Các biểu mẫu và thông tư hướng dẫn về việc kê khai người phụ thuộc:

1. Hướng dẫn kê khai người phụ thuộc tính giảm trừ thuế TNCN

2. Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

3. Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (mẫu a)

4. Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (mẫu b)

5. Thông tư 111.2013.TT-BTC về thuế TNCN - giảm trừ gia cảnh
URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=552

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn