Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Nghị quyết đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2014 Và một số chủ trương công tác tháng 11+12/2014
31.10.2014

Nghị quyết đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2014, một số chủ trương công tác tháng 11+12/2014 như sau:

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại  đâyURL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=550

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn