Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2014 của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Nông Lâm
20.08.2014

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2014 của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Nông Lâm
Kèm theo Quyết định số 459/QĐ – ĐHNL ngày 22/7/2014 của hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm

 

Đơn vị

Ngạch tuyển dụng

Số lượng phê duyệt

Ghi chú

Khoa TNĐ & MTNN

Giảng viên

03

 

Khoa Chăn nuôi Thú y

Giảng viên

02

 

Nghiên cứu viên

02

 

Khoa cơ bản

Giảng viên

02

 

Khoa Cơ khí – Công nghệ

Giảng viên

02

 

Phòng Tổ chức – Hành chính

Chuyên viên

01

+ 1 HĐTN

Có thể điều động

+ Đã HĐTN 2014

Phòng công tác sinh viên

Chuyên viên

01

 

Phòng kế hoạch tài chính

Kế toán viên

01

+ 1 HĐTN

Có thể điều động

+ Đã HĐTN 2014

Tổng cộng:

 

16

02 HĐTN từ trước


Tổng cộng gồm 16 chỉ tiêu, trong đó gồm: 09 Giảng viên, 02 Nghiên cứu viên, 03 Chuyên viên, 02 Kế toán viên.


URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=544

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn