Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Quyết định ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc
14.07.2014

Ngày 10.7, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định về Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc như sau:
Xem chi tiết  tại đây


URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=530

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn