Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1 năm 2014
11.06.2014

Thực hiện công văn số 496/ ĐHH – TCCB ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế về việc nâng lương đợt I năm 2014 và công văn số 497/ ĐHH – TCCB ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế về việc chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức . Hiện nay bộ phận Tổ chức đã tổng hợp xong danh sách CBVC được xét nâng lương và danh sách CBVC được hưởng Phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1.2014 (file đính kèm).

Đối với các trường hợp đi học tập, công tác ở nước ngoài, đề nghị các đơn vị gửi thông báo qua email để tránh sai sót. Có gì thắc mắc xin phản hồi về phòng TC – HC (đồng chí Đinh Thị Song Thủy), ĐT: 054.3538482 hoặc DĐ: 0935737393 trước 17 giờ ngày 16/6/2014. Sau thời hạn trên phòng TC – HC sẽ chuyển lên Đại học Huế để ra quyết định.

Xem Danh sách nâng lương đợt 1 ; Danh sách hưởng PCTNURL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=529

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn