Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Tiêu chí và quy trình bình xét TĐKT năm học 2013
18.06.2013

Vừa qua, Hội đồng thi đua khen thưởng (TĐKT) trường Đại học Nông Lâm Huế đã họp và thống nhất tiêu chí và quy trình bình xét TĐKT năm học 2013.
Vui lòng xem chi tiết tại files  đính kèm


URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=507

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn