Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Tổ chức Hành chính
17.06.2013

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Tổ chức Hành chính
Trưởng phòng(Tổ Tổ chức)
TS. Đinh Vương Hùng

  • Điện thoại cơ quan:054 3537747; 054 3537747      
  • Fax:
  • Điện thoại di động: 0913420362
  • Email: dinhvuonghung@huaf.edu.vn
                                                                     (Chi tiết) 

Phó trưởng phòng (Tổ Hành chính)
 
TS. Nguyễn Tiến Long
  • Điện thoại cơ quan: 0543.522535
  • Điện thoại di động: 0914.415198
  • Email: tienlong@huaf.edu.vn
                                                                    (Chi tiết)   URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=506

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn