Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Công tác Sinh viên
17.06.2013

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Công tác Sinh viên
Trưởng phòng
ThS. Trần Võ Văn May

  • Điện thoại cơ quan:      
  • Fax:
  • Điện thoại di động:
  • Email: tranvovanmay@huaf.edu.vn
                                                                     (Chi tiết) 

Phó trưởng phòng  
ThS. Nguyễn Nam Quang
  • Điện thoại cơ quan: 
  • Điện thoại di động:
  • Email: nguyennamquang@huaf.edu.vn
                                                                    (Chi tiết)   
URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=504

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn