Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Đào tạo Sau đại học
17.06.2013

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Đào tạo Sau đại học
Trưởng phòng
TS. Ngô Tùng Đức

  • Điện thoại cơ quan: (84.54) 3537.757      
  • Fax:
  • Điện thoại di động:
  • Email: ngotungduc@huaf.edu.vn
                                                                    (Chi tiết)


Phó trưởng phòng TS. Nguyễn Tiến Long (CKCN) 

  • Điện thoại cơ quan: 
  • Điện thoại di động:
  • Email: nguyentienlong@huaf.edu.vn
                                                                     (Chi tiết)   ...........................

URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=501

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn