Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa Cơ khí Công nghệ
12.06.2013

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa Cơ khí Công nghệ
Trưởng khoa
 TS. Nguyễn Văn Toản

  • Điện thoại cơ quan:
  • Fax:
  • Điện thoại di động:
  • Email: nguyenvantoan@huaf.edu.vn 
                                                                  (Chi tiết) 


Phó trưởng khoa  TS. Phạm Việt Hùng
  • Điện thoại cơ quan: 
  • Điện thoại di động:
  • Email: phamviethung@huaf.edu.vn
                  (Chi tiết)                                                  


Phó trưởng khoa TS. Nguyễn Văn Huế
  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại di động:
  • Email: nguyenvanhue79@huaf.edu.vn
                                                                 

...........................URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=492

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn