Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Xây dựng kế hoạch năm 2014 của các chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ
07.06.2013

Đại học Huế vừa có thông báo về công văn số 3642/BGDDT-KHCNMT ngày 31/5/2013 của Bộ GD&ĐT về việc xây dựng kế hoạch năm 2014 của các chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ.
Các đề xuất của đơn vị đề nghị gửi về Phòng KHCN-HTQT bằng văn bản và qua email trước 17h ngày 17 tháng 6 năm 2013 để phòng KHCN-HTQT tổng hợp gửi ĐHH theo thời hạn quy định.

Vui lòng xem chi tiết Công văn tại đây


URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=486

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn