Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Hiệu trưởng
03.08.2010

PGS. TS. Lê Văn An: Hiệu trưởng

    

 

Điện thoại cơ quan: 054.3525371
Email: levanan@huaf.edu.vn
Phụ trách chung;
 • Tổ chức nhân sự,
 • Kế hoạch - tài chính,
 • Xây dựng và sửa chữa chống xuống cấp, thiết bị, vật tư.
 • Trực tiếp phụ trách công tác:Trực tiếp ký các hợp đồng kinh tế, các dự án đầu tư phát triển, các chương trình hợp tác quốc tế, các văn bản đối ngoại...
  Phụ trách trực tiếp các Trung tâm trực thuộc Trường (trừ Trung tâm Thông tin - Thư viện).

   

                                                                                                                          

  PGS.TS Lê Văn An được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị như sau:


  Tên trường

  Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

  Từ tháng, năm - đến tháng, năm

  Hình thức đào tạo

  Văn bằng, chứng chỉ, trình độ

  Trường Đại học Nông nghiệp 2

  Chăn nuôi Thú y

  9/1978-5/1983

  Chính quy

  Kỹ sư

  Trường Đại học Nông nghiệp Thụy Điển

  Chăn nuôi

  8/1997-5/1999

  Chính quy

  Thạc sĩ

  Trường Đại học Nông nghiệp Thụy Điển

  Chăn nuôi

  10/2000-9/2004

  Chính quy

  Tiến sĩ

  Học viện Chính trị Khu vực III

  Lý luận Chính trị - Hành chính

  5/2012-5/2014

  Tại chức

  Cao cấp


  Quá trình công tác:

  Thời gian

  Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

  9/1983-7/1999

  Giáo viên Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế.

  8/1999-01/2001

  Phó trưởng phòng Khoa học – Đối ngoại, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

  02/2001-12/2006

  Trưởng phòng Khoa học – Đối ngoại – Sau Đại học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

  01/2007-11/2009

  Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Đại học Huế

  12/2009-2014 (nay)

  Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

  2006-2014 (nay)

  Kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nông lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

  02/2011 – 12/2013

  Kiêm nhiệm Viện trưởng viện Nghiên cứu Phát triển, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

  PGS.TS Lê Văn An đã nhận được nhiều bằng khen và phần thưởng cao quý của Đảng và Chính phủ khen thưởng:

  Bằng khen của Bộ trưởng, năm 2005


  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đạt thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, phát triển nhà trường giai đoạn 2000 – 2004.

  Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, năm 2007


  Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ về thành tích trong giai đoạn 5 năm từ năm học  2001 – 2002 đến năm học 2005 - 2006.

  Huân chương Lao động Hạng III, năm 2011

  Huân chương lao động Hạng 3, Tặng thưởng Huân chương Lao động về thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2005 – 2006 đến năm học 2009 – 2010.
  URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4

  © Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn