Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Kế hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XI
01.10.2011

Để thực hiện Kế hoạch số: 04- KH/ĐU ngày 26 tháng 4 năm 2011 của đảng ủy đại học Huế về Tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Công văn số: 251– CV/TU ngày 16 tháng 08 năm 2011 của Đảng ủy Đại học Huế về việc Tuyên truyền về tình hình Biển Đông. Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm thông báo các chi bộ kế hoạch học tập như sau:

Stt

Thời gian

Nội dung

Báo cáo viên

Thành phần

 Địa điểm

1

Từ  8h - 11h ngày 02/10/2011

Bài 1: Cương lĩnh chính trị

Bài 2: Báo cáo chính trị

Bài 3: “Về tình hình Biển Đông gần đây và chủ trương xử lý của ta”

- Đ/C Lê Sỹ Minh – Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy

 

 

Toàn thể CBVC - LĐ

Nhà Đa chức Năng

2

Từ 14 - 17h ngày 02/10/2011

Bài 4: Chiến lược phát triển KTXH

Bài 5: Điều lệ Đảng

- Đ/C Nguyễn Xuân Khoát – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Đại học Huế

Toàn thể CBVC - LĐ

Nhà Đa chức Năng

 Kính đề nghị toàn thể CBVC – LĐ trong toàn trường tham gia học tập đầy đủ, đúng giờ.

         URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=397

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn