Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Thông báo về việc đăng ký dự tuyển đi đào tạo SĐH tại nước ngoài bằng NSNN năm 2011
21.03.2011

Ngày 1.3, Bộ Giáo dục & Đào tạo ra thông báo số 66/TB-BGD ĐT về tuyển sinh đi đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2011. Theo đó, CBVC&LĐ trường ĐHNL Huế muốn dự tuyển phải thực hiện các quy trình sau:

Bước 1: CBVC&LĐ nếu muốn tham gia dự tuyển SĐH tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2011 thì chủ động làm hồ sơ theo mẫu quy định của Bộ GD&ĐT hướng dẫn trên website sau đó nộp cho Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Bước 2: Lãnh đạo các đơn vị căn cứ vào số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển của CBVC&LĐ của đơn vị mình thẩm tra và sơ duyệt (cân nhắc CBVC&LĐ nào được đi dự tuyển trước đối tượng nào đi sau nhằm không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến công việc chung của đơn vị mình) sau đó phê duyệt và chuyển và tổ Tổ chức (đồng chí Nguyễn Thị Thanh).

Bước 3: Phòng TC-HC có nhiệm vụ tổng hợp trình Hiệu trưởng nhà trường để tiến hành họp xét đối tượng được đi dự tuyển đi học tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2011.

Bước 4: Phòng TCHC làm công văn gửi Đại học Huế để tổng hợp gửi ra Bộ GD&ĐT cho nhứng người đã được phê duyệt

Thời hạn nạp hồ sơ: CBVC&LĐ có như cầu đi học phải hoàn thành các thủ tục thông qua Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và chuyển hồ sơ lên tổ Tổ chức hạn cuối cùng 10h00 ngày 23/3/2011 để Nhà trường họp và lập danh sách chuyển ĐHH chấm nhất ngày 25/3/2011.
URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=355

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn