Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Quyết định về việc thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011
16.02.2011

....

DANH SÁCH ĐOÀN CÔNG TÁC

TIẾP THỊ TUYỂN SINH NĂM 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ

 

(Kèm theo Quyết định số:…./QĐ-ĐHNL ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm)

 

I. Đoàn công tác tình Hà Tĩnh

1. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh       Trưởng khoa Thủy sản           Trưởng đoàn

2. PGS.TS. Đặng Thái Dương           Trưởng khoa Lâm nghiệp       Phó trưởng đoàn

3. TS. Lê Văn Luận                          Trưởng phòng CTSV 

Và 01 đ/c lái xe DA’ Khoa thủy sản                                                Lái xe

 

II. Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình

1. TS. Lê Thanh Bồn            Phó hiệu trưởng                                 Trưởng đoàn

2. ThS. Lê Minh Khôi            Phó trưởng khoa TNĐ&MTNN              Phó trưởng đoàn

3. ThS. Bùi Xuân Tín            Phó trưởng khoa Nông học  

4. đ/c Nguyễn Trọng Định    Phòng TCHC                                      Lái xe

 

III. Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị

1. PGS.TS. Lê Văn An                     Phó hiệu trưởng                      Trưởng đoàn

2. PGS.TS. Phạm Hồng Sơn           Phó trưởng khoa CNTY             Phó trưởng đoàn

3. ThS. Nguyễn Thanh Long          Trưởng khoa CKCN             

4. đ/c Nguyễn Khoa Hiếu              Nhân viên DA’                           Lái xe

 

IV. Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam

1. PGS.TS. Đàm Văn Tiện                 Trưởng khoa CNTY               Trưởng đoàn

2. TS. Hồ Đắc Thái Hoàng                GĐ TTTT- Thư viện                Phó trưởng đoàn

3. TS. Nguyễn Viết Tuân                  Phó trưởng khoa KN&PTNT           

4. đ/c Nguyễn Quang Ngọc              Nhân viên DA’                      Lái xe

 

V. Đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi

1. PGS.TS. Lê Đức Ngoan                Phó hiệu trưởng                     Trưởng đoàn

2. ThS. Nguyễn Văn Toản               Phó trưởng khoa CKCN           Phó trưởng đoàn

3. TS. Lê Đình Phùng                      Phó trưởng phòng KHCNHTQT      

4. đ/c Phạm Văn Tiến                     Nhân viên phòng TCHC            Lái xe

 

(Danh sách này có 20 người)

 


                  Trở về trang đầu!URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=344

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn