Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Trung tâm Thông tin - Thư viện
24.09.2010

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN
Giám đốc

CN. Nguyễn Thúc Phúc
Tel: 0985 005 175
Email: phucnt@huaf.edu.vn
Address: 08 - Mang Cá, Thuận Lộc, Huế
Website:http://huaf.edu.vn   

Trưởng bộ phận Công nghệ thông tin

CN. Nguyễn Duy Ngọc Tân
Tel:  0985 910 199
Email: nguyenngoctan@huaf.edu.vn
Website:http://huaf.edu.vn

 
 Trưởng bộ phận Nghiệp vụ thư viện

CN. Hoàng Bảo Nga
Tel: 0914 765 159
Email: hoangbaonga@huaf.edu.vn
Address: 02 Tạ Quang Bửu, TP. Huế, Việt Nam
Website: http://huaf.edu.vn
 
 
 Trưởng bộ phận Công tác bạn đọc

CN. Bùi Thị Minh Trang
Tel:0120.2622279
Email: minhtrangtv@gmail.com
Address:
Website:http://huaf.edu.vn
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=318

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn