Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Trang nhất Hôm nay, Thứ Hai ngày 20.05.2019

Thông báo: Kết quả bình xét TĐKT năm học 2014 - 2015

Căn cứ vào kết quả Đánh giá viên chức và Bình xét TĐKT năm học 2014 – 2015 tại các đơn vị trực thuộc. Xem tiếp...

Quyết định về việc thành lập Trung tâm Phục vụ sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp

[13.04.2015 04:53]
Quyết định về việc thành lập Trung tâm Phục vụ sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp
Căn cứ quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trường Đại học và Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020;
(Đã đọc: 1322)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 3 năm 2015
Danh sách giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Nông Lâm
Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2014 của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Nông Lâm

Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2011 của Trường Đại học Nông Lâm Huế

[13.05.2011 13:18]
Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2011 của Trường Đại học Nông Lâm Huế
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM
Căn cứ quyết định số 77/ÐHH ngày 06 /12 /1996 của Giám đốc Ðại học Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý của trường Ðại học Nông Lâm;
Căn cứ quyết định số 7849/QÐ-BGD& ÐT ngày 29/10/2009 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Ðại học Nông Lâm Huế nhiệm kỳ 2009 - 2014;
Căn cứ Quyết định số: 1834/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thanh tra công tác in sao đề thi, coi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.
(Đã đọc: 1674)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Thông báo về việc đăng ký dự tuyển đi đào tạo SĐH tại nước ngoài bằng NSNN năm 2011
Quyết định về việc thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011
Quyết định về việc thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011

Quyết định thành lập ban ANTT trường Đại học Nông Lâm Huế

[07.04.2015 06:03]
Quyết định thành lập ban ANTT trường Đại học Nông Lâm Huế
Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT- BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
(Đã đọc: 1146)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Quyết định về việc thành lập hội đồng Thi đua, Khen thưởng trường Đại học Nông Lâm Huế
Thông báo về cập nhập lại giảm trừ gia cảnh
Chương trình công tác năm học 2014 - 2015

Hướng dẫn Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2015-2017

[20.03.2015 10:26]
Hướng dẫn Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2015-2017
Hướng dẫn Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2015-2017
(Đã đọc: 1087)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Nghị quyết Đảng ủy về việc bổ nhiệm Phó trưởng khoa, Phòng, Viện nghiên cứu nhiệm kỳ 2014 - 2019
Các Nghị quyết về nhân sự của Đảng ủy Trường ĐH Nông Lâm Huế 2014
Nghị quyết đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2014 Và một số chủ trương công tác tháng 11+12/2014

Quy chế Tổ chức và hoạt động trường ĐHNL 2015

[26.01.2015 09:05]
Ngày 22/01/2015, Hiệu trưởng đã ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường ĐHNL, nhiệm kỳ 2014-2019; (Đã đọc: 1380)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015
Quyết định về việc ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2014
Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2014

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN khoa TNĐ&MTNN_TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh

[20.07.2015 11:11]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN khoa TNĐ&MTNN_TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN khoa TNĐ&MTNN_TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh
(Đã đọc: 1359)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN khoa TNĐ&MTNN_TS. Phạm Hữu Tỵ
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN khoa TNĐ&MTNN_TS. Nguyễn Hữu Ngữ
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa Nông học_PGS.TS Trần Thị Thu Hà
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.081 giây. Số lần truy cập CSDL: 27
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.