Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files
 Select language 
 
Trang nhất Hôm nay, Thứ Ba ngày 16.09.2014

Quyết định ban hành quy định về điều kiện, tiêu chí và quy trình tuyển dụng viên chức năm 2014

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12, ngày 01/01/2012 của Quốc hội nước CHXHCN VN; Xem tiếp...

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2014 của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Nông Lâm

[20.08.2014 05:43]
Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2014 của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Nông Lâm
Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2014 của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Nông Lâm
(Đã đọc: 195)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Quy định về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giáo viên Trường đại học Nông Lâm Huế
Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước
QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2011 của Trường Đại học Nông Lâm Huế

[13.05.2011 13:18]
Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2011 của Trường Đại học Nông Lâm Huế
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM
Căn cứ quyết định số 77/ÐHH ngày 06 /12 /1996 của Giám đốc Ðại học Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý của trường Ðại học Nông Lâm;
Căn cứ quyết định số 7849/QÐ-BGD& ÐT ngày 29/10/2009 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Ðại học Nông Lâm Huế nhiệm kỳ 2009 - 2014;
Căn cứ Quyết định số: 1834/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thanh tra công tác in sao đề thi, coi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.
(Đã đọc: 465)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Thông báo về việc đăng ký dự tuyển đi đào tạo SĐH tại nước ngoài bằng NSNN năm 2011
Quyết định về việc thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011
Quyết định về việc thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011

Nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1 năm 2014

[11.06.2014 04:13]
Nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1 năm 2014
Thực hiện công văn số 496/ ĐHH – TCCB ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế về việc nâng lương đợt I năm 2014 và công văn số 497/ ĐHH – TCCB ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế về việc chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức . Hiện nay bộ phận Tổ chức đã tổng hợp xong danh sách CBVC được xét nâng lương và danh sách CBVC được hưởng Phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1.2014 (file đính kèm).
(Đã đọc: 107)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Tổng hợp các thông tin phục vụ việc tổng hợp thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên năm học 2013-2014
Thông báo Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
Thông báo Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cuối khóa học

Thông báo về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 của Đảng bộ Đại học Nông Lâm

[24.04.2012 20:09]
Thông báo về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý  giai đoạn 2015-2020 của Đảng bộ Đại học Nông Lâm
Kính gửi: Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm
(Đã đọc: 878)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Kế hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XI
Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Nghị quyết Đảng ủy ĐHNL tháng 7+8-2011

Quyết định về việc ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020

[11.09.2014 06:49]
Quyết định về việc ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
(Đã đọc: 10)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2014
Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2014
Quy định về tiêu chí và quy trình tuyển dụng viên chức 2014 - ĐHNL
Quyết định ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa Nông học

[12.06.2013 05:27]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa Nông học (Đã đọc: 1034)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Lý lịch khoa học của TS. Trần Thanh Đức
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa Thủy Sản
Lý lịch khoa học của TS Nguyễn Vĩnh Trường
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files

Thời gian mở trang: 0.085 giây. Số lần truy cập CSDL: 27
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.