Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files
 Select language 
 
Trang nhất Hôm nay, Chủ nhật ngày 26.10.2014

Thông báo về việc xét khen thưởng khuyến khích Tài năng năm 2014

Thực hiện công văn số: 853/ĐHH-PCTĐ ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Đại học Huế xét khen thưởng khuyến khích Tài năng năm 2014. Xem tiếp...

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2014 của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Nông Lâm

[20.08.2014 05:43]
Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2014 của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Nông Lâm
Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2014 của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Nông Lâm
(Đã đọc: 367)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Quy định về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giáo viên Trường đại học Nông Lâm Huế
Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước
QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2011 của Trường Đại học Nông Lâm Huế

[13.05.2011 13:18]
Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2011 của Trường Đại học Nông Lâm Huế
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM
Căn cứ quyết định số 77/ÐHH ngày 06 /12 /1996 của Giám đốc Ðại học Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý của trường Ðại học Nông Lâm;
Căn cứ quyết định số 7849/QÐ-BGD& ÐT ngày 29/10/2009 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Ðại học Nông Lâm Huế nhiệm kỳ 2009 - 2014;
Căn cứ Quyết định số: 1834/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thanh tra công tác in sao đề thi, coi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.
(Đã đọc: 494)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Thông báo về việc đăng ký dự tuyển đi đào tạo SĐH tại nước ngoài bằng NSNN năm 2011
Quyết định về việc thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011
Quyết định về việc thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011

Chương trình công tác năm học 2014 - 2015

[18.09.2014 04:36]
Chương trình công tác năm học 2014 - 2015
Bắt đầu từ 25-08-2014 đến 24-08-2015
(Đã đọc: 297)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1 năm 2014
Tổng hợp các thông tin phục vụ việc tổng hợp thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên năm học 2013-2014
Thông báo Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Nghị quyết Đảng ủy tháng 9 – 2014

[18.09.2014 04:20]
Nghị quyết Đảng ủy tháng 9 – 2014
Đánh giá tình hình lãnh đạo 7+8/2014,
Chủ trương lãnh đạo công tác tháng 9/2014
(Đã đọc: 42)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Thông báo về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 của Đảng bộ Đại học Nông Lâm
Kế hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XI
Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015

[17.09.2014 12:46]
Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015
Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 của trường Đại học Nông Lâm Huế như sau:
(Đã đọc: 240)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Quyết định về việc ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2014
Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2014
Quy định về tiêu chí và quy trình tuyển dụng viên chức 2014 - ĐHNL

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa Nông học

[12.06.2013 05:27]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa Nông học (Đã đọc: 1161)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Lý lịch khoa học của TS. Trần Thanh Đức
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa Thủy Sản
Lý lịch khoa học của TS Nguyễn Vĩnh Trường
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files

Thời gian mở trang: 0.084 giây. Số lần truy cập CSDL: 27
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.