Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files
 Select language 
 
Trang nhất Hôm nay, Chủ nhật ngày 29.03.2015

Quy chế Tổ chức và hoạt động trường ĐHNL 2015

Ngày 22/01/2015, Hiệu trưởng đã ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường ĐHNL, nhiệm kỳ 2014-2019; Xem tiếp...

Danh sách giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Nông Lâm

[05.11.2014 11:23]
Danh sách giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Nông Lâm
Danh sách đội ngũ giáo viên cơ hữu của Trường Đại học Nông Lâm, tính đến ngày 31/10/2014;
(Đã đọc: 322)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2014 của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Nông Lâm
Quy định về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giáo viên Trường đại học Nông Lâm Huế
Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước

Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2011 của Trường Đại học Nông Lâm Huế

[13.05.2011 13:18]
Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2011 của Trường Đại học Nông Lâm Huế
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM
Căn cứ quyết định số 77/ÐHH ngày 06 /12 /1996 của Giám đốc Ðại học Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý của trường Ðại học Nông Lâm;
Căn cứ quyết định số 7849/QÐ-BGD& ÐT ngày 29/10/2009 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Ðại học Nông Lâm Huế nhiệm kỳ 2009 - 2014;
Căn cứ Quyết định số: 1834/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thanh tra công tác in sao đề thi, coi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.
(Đã đọc: 564)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Thông báo về việc đăng ký dự tuyển đi đào tạo SĐH tại nước ngoài bằng NSNN năm 2011
Quyết định về việc thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011
Quyết định về việc thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011

Quyết định về việc thành lập hội đồng Thi đua, Khen thưởng trường Đại học Nông Lâm Huế

[22.01.2015 05:02]
Quyết định về việc thành lập hội đồng Thi đua, Khen thưởng trường Đại học Nông Lâm Huế
Quyết định về việc thành lập hội đồng Thi đua, Khen thưởng trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế nhiệm kỳ 2014 - 2019
(Đã đọc: 49)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Thông báo về cập nhập lại giảm trừ gia cảnh
Chương trình công tác năm học 2014 - 2015
Nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1 năm 2014

Hướng dẫn Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2015-2017

[20.03.2015 10:26]
Hướng dẫn Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2015-2017
Hướng dẫn Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2015-2017
(Đã đọc: 16)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Nghị quyết Đảng ủy về việc bổ nhiệm Phó trưởng khoa, Phòng, Viện nghiên cứu nhiệm kỳ 2014 - 2019
Các Nghị quyết về nhân sự của Đảng ủy Trường ĐH Nông Lâm Huế 2014
Nghị quyết đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2014 Và một số chủ trương công tác tháng 11+12/2014

Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015

[17.09.2014 12:46]
Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015
Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 của trường Đại học Nông Lâm Huế như sau:
(Đã đọc: 321)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Quyết định về việc ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2014
Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2014
Quy định về tiêu chí và quy trình tuyển dụng viên chức 2014 - ĐHNL

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa Nông học

[12.06.2013 05:27]
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa Nông học (Đã đọc: 1469)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Lý lịch khoa học của TS. Trần Thanh Đức
Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa Thủy Sản
Lý lịch khoa học của TS Nguyễn Vĩnh Trường
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files

Thời gian mở trang: 0.089 giây. Số lần truy cập CSDL: 26
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.